Simon Hay

Pedagoog KindeRdam en promovendus universiteit Leiden

Simon werkt sinds 1999 in de kinderopvang, eerst als pedagogisch medewerkers, later als manager en sinds 2008 als pedagoog. Als pedagoog was hij in eerste instantie intern gericht op beleid schrijven, implementeren en evalueren. Later is hij zich ook gaan richten op externe verbinding door structureel contact te hebben met verschillende brancheorganisaties, de GGD, SZW & OCW en met politici uit Tweede Kamer. Sinds 2020 is hij ook promovendus aan de universiteit van Leiden.