Nicole Krabbenborg

Directeur kinderopvangorganisatie Kindergarden

Nicole studeerde bedrijfskunde in Enschede. Ze start in 1984 haar carrière bij uitzender Content en groeit daar door tot operationeel directeur. Na een sabbatical en een interimklus bij KPN, werd ze in 2013 directeur van Kindergarden. Naast haar werk was ze toezichthouder bij School’s cool en adviseur bij Solviteers.