Mirjam Veldhoven

Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong

Als lid van de Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong draagt zij bij aan het delen van kennis en ontwikkelen van praktische signaleringsinstrumenten. Met haar ervaring in de kinderopvang wil zij op een praktische manier bijdragen aan het onder de aandacht brengen van ontwikkelingsvoorsprong, hoogbegaafdheid en vroegsignalering.

De kinderopvang ziet jonge kinderen regelmatig en zeer frequent en zijn dus in de gelegenheid om deze kinderen te signaleren. Niet zozeer voor het labelen en het plakken van een etiket, maar wel om de behoeften te kunnen signaleren en daar passend op te reageren.