Minchenu Maduro

Pedagoog, coach en dramadocent

Minchenu Maduro is sinds haar jeugd gefascineerd door mensen en hun gedrag. Als pedagoog, coach en dramadocent traint ze professionals in zorg, hulpverlening, politie, justitie en onderwijs, waarbij ze haar werk en ervaringen met gevangenen vaak als metafoor gebruikt. ‘Ontwapen een ander door jezelf te ontwapenen’ gaat over de figuurlijke tralies waarachter we ons als mensen verschuilen.

Als pedagogisch professional heb je bewust of onbewust, altijd wel bepaalde verwachtingen van de kinderen. Maar durf je zelf wel in de spiegel te kijken naar de manier waarop je het kind benadert of ben je je eigen programma aan het afdraaien?  Je staat allemaal in relatie tot anderen, en dit gaat dieper dan je zelf zult beseffen. Het kan zijn dat je niet reageert op wat iemand zegt, maar op het gevoel dat je erbij krijgt. Serieus zijn in het naar elkaar luisteren en het respecteren van elkaars inbreng is van groot belang voor het goed samenwerken.

Hoe maak je het verschil? Hoe maak je het onmogelijke Het begint bij jou samen met je collega’s, je emotionele veiligheid. Hoe maak je echt een connectie?

Een lezing over:

  • Hoe blijf je in verbinding met je collega’s, kinderen en ouders?
  • Contact voor het “Contract” (echt contact maken is het begin). Hoe maak je echt connectie met je collega’s, kinderen, ouders en met jezelf.

Van fixed naar growth mindset (niet jezelf vastzetten in gedachten, maar het onmogelijk kan jij mogelijk maken)