Marike van Gemert

Trainer en oprichter van de Academie voor Praten met Kinderen.

Ze studeerde psychologie, werkte 8 jaar in de zorg en 12 jaar bij de Kindertelefoon. Ze traint o.a. jeugdprofessionals in praten met kinderen over kindermishandeling, vanuit de visie dat we kinderen veel beter kunnen helpen als we luisteren naar hun verhaal en behoeften. Ze schreef het ‘Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling’, dat in 2019 verscheen bij Bohn Stafleu van Loghum. Ook is ze mede-ontwikkelaar van het Praatboek, voor kinderen die te maken krijgen met veiligheidsafspraken. Voor meer informatie over haar en haar werk: www.academiepratenmetkinderen.nl.