Jorg Damen

Arbeids- en organisatiepsycholoog

Jorg is arbeids- en organisatiepsycholoog en geeft al ruim dertien jaar training en advies op het snijvlak van gedragsverandering, werk en psychologie. Jorg volgde diverse trainersopleidingen, doceerde communicatievakken op verschillende universiteiten en werkte veel binnen de zorg- en welzijnssector. Daar specialiseerde hij zich in aanspreekcultuur, groepsdynamiek en leiderschap.

Tegenwoordig werkt hij fulltime als ‘Dynamiek Dokter’ vanuit zijn eigen bedrijf. Hij houdt zich hoofdzakelijk bezig met trainingen, teamcoaching en lezingen rondom thema’s als aanspreekcultuur, weerstand, teamontwikkeling, werkdruk, emotiemanagement en positieve psychologie. Hij wordt vaak gevraagd door teams of instellingen om ‘de neuzen dezelfde kant op te krijgen’.