Drs. Minke den Heijer

Orthopedagoog en IMH-specialist DAIMH, eigenaar Babykennis Academie B.V. en praktijk Babykennis.

Vanuit haar expertise als Infant Mental Health-specialist, licht Minke regulatieproblemen bij baby’s toe aan de hand van de systemische IMH-visie. Doordat zij zelf veel praktijkervaring heeft, in de kinderopvang, als therapeut in de GGZ, in haar eigen praktijk en als moeder, kan ze goed aansluiten op de vraagstukken die bij pedagogisch medewerkers spelen.