Bernadette Sanders

Orthopedagoog en auteur van een aantal boeken over taalontwikkelingsstoornissen

Bernadette Sanders is ooit begonnen als kleuterjuf in het toen traditionele kleuteronderwijs. Zij is afgestudeerd in Leiden als orthopedagoog (drs.) met als afstudeerrichting leer- en gedragsproblemen. Naast haar ervaringen in het basisonderwijs als leerkracht, intern begeleider en remedial teacher is zij ook werkzaam geweest binnen het cluster 2 onderwijs en begeleidde zij kinderen met een Taalontwikkelingsachterstand. Bernadette Sanders is auteur van een aantal boeken over TOS waaronder ‘Taalontwikkelingsstoornissen bij het jonge kind’ en eigenaar van Smartonderwijs.