Annika de Haan

Coördinator ontwikkelteams

Annika de Haan is gepromoveerd op een onderzoek naar VVE in gemengde groepen en heeft daarna gewerkt als projectleider en pedagogisch coach/beleidsmedewerker bij een kinderopvangorganisatie. De rode draad in haar werk is het verbeteren van de pedagogische kwaliteit en daarmee ontwikkelkansen voor alle kinderen in de kinderopvang. Bij het Expertisecentrum Kinderopvang is zij coördinator van de ontwikkelteams en begeleidt zij de CoachKamer.