Jaarcongres Management Kinderopvang 2021

Uw agenda voor 2022

Congressen en evenementen mogen weer plaatsvinden! Volgens de richtlijnen van het RIVM wordt u gevraagd om een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve coronatest te laten zien. Dit kan heel makkelijk met de CoronaCheck-app. De meest gestelde vragen vindt u hier: FAQ.

De sector kinderopvang is flink opgeschud door de crisis. Met de lockdowns en noodopvang werd met succes een beroep gedaan op de flexibiliteit en innovatieve krachten van de kinderopvang. Ook de kinderopvangtoeslagenaffaire deed de blikken richten op onze sector. De politiek lijkt rijp voor een bredere toegankelijkheid.

Oog voor kwaliteit
Maar uiteindelijk gaat het om één ding: de kwaliteit van de opvang en verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen. Meld u daarom aan voor het 19e Jaarcongres Management Kinderopvang. U hoort op 10 september de laatste ontwikkelingen uit de sector. Ook krijgt u verdieping op de volgende thema’s:

Op het programma onder meer:

 • De (positieve) lessen van de crisis met Charlotte van Zuylen
 • Indicatoren pedagogische kwaliteit met prof. dr. Ferre Laevers
 • Veerkracht en geluk op de werkvloer met Wouter de Jong

Kom kennis halen én delen
Zorg dat u erbij bent. Meldt u zich samen met collega’s aan? Dan profiteert u van aantrekkelijke korting.

09.00
Ontvangst
09.30
09.45
Lees meer Sluiten
Welbevinden en betrokkenheid als vertrekpunt voor hogere pedagogische kwaliteit

Een hoog welbevinden heeft een grote invloed op de persoonsontwikkeling en betrokkenheid draagt hier positief aan bij. Welbevinden en betrokkenheid zijn dan ook essentiële indicatoren voor kwaliteitsvolle kinderopvang.  Nu de structurele randvoorwaarden geregeld zijn, wordt de focus – mede onder invloed van de Wet IKK – steeds meer op de pedagogische kwaliteit gericht. Keynote spreker Ferre Laevers, directeur CEGO Onderzoek & Ontwikkeling van de KU Leuven, laat zien dat het welbevinden en betrokkenheid belangrijke indicatoren zijn voor de pedagogische kwaliteit en hoe je daarop kunt sturen in je organisatie. Deze visie begint ook in Nederland navolging te krijgen.

 • Krijg inzicht in het aanpakproces-effect model
 • Schep een optimale omgeving met een positieve sfeer en relaties
 • Bied een rijk aanbod aan materialen en activiteiten, ruimte voor initiatief en veel meer!
 • Een ideaal werkinstrument om pedagogisch medewerkers te inspireren in hun dagelijkse praktijk met jonge kinderen

Een lezing met talrijke voorbeelden, tips voor optimale communicatie en suggesties om de kinderopvang levendig en op maat in te richten.

11.00
Ochtendpauze en mogelijkheid om de beursvloer te bezoeken
11.20
Sessieronde 1
12.20
Lunchpauze en mogelijkheid om de beursvloer te bezoeken
13.20
Sessieronde 2
14.20
Middagpauze en mogelijkheid om de beursvloer te bezoeken
14.40
Lees meer Sluiten
Veerkracht en geluk op de werkvloer

Zonder een coronacrisis is het managen van een kinderopvangorganisatie al een hele klus. Maar in tijden van crisis is het al helemaal bikkelhard werken: de combinatie van het uitvoeren van maatregelen, de overdadige communicatie, alle vragen, frustraties, uitval en de zorgen om een mogelijke besmetting met een quarantaine van een groep als gevolg… Het hakt erin.

Als er ergens gevraagd wordt om veerkracht is het wel binnen de kinderopvang. Maar hoe train je nou een gelukkiger en vooral veerkrachtiger brein? Hoe kan je ervoor zorgen dat je mentaal sterk bent? Om vervolgens het goede voorbeeld te kunnen geven aan je team?  Wouter de Jong verwelkomt je in zijn sportschool voor je geest en laat zien hoe je je mentale conditie kunt verbeteren. Gebaseerd op positieve psychologie, mindfulness, aandacht- en compassie training is zijn sportschool als een proteineshake voor je hersenen.

Tijdens dit onderdeel leer je:

 • De edele kunst van het falen
 • Meer gedaan te krijgen in minder tijd
 • Positieve emoties langer vast te houden
 • Je relatie met vrienden en collega’s te versterken
 • Waarom streven naar geluk allesbehalve egoïstisch is

15.40
Lees meer Sluiten
De (positieve) lessen van de crisis

De afgelopen crisis  heeft niet alleen maar narigheid gebracht. Onder druk wordt alles vloeibaar en je ziet mooie en nieuwe dingen ontstaan. Denk aan nieuwe vormen van samenwerking, hoe we over onze schaduw konden springen. Denk aan andere creatieve oplossingen nu het ‘gewone’ werk onder druk kwam te staan.

In deze interactieve bijdrage daagt Charlotte van Zuylen u uit om aan de hand van inspirerende voorbeelden uit de praktijk na te denken:

 • Wat leerden we van elkaar?
 • Wat is er ontwikkeld?
 • Wat kunnen we behouden?
 • Wat kunnen we binnen de bedrijfsvoering van de kinderopvang uitbouwen en verduurzamen?

16.20
Afsluiting
16.45
Einde en borrel op de beursvloer

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Kies tijdens het jaarcongres uw eigen sessies verdeeld over de thema’s:

Bedrijfsvoering in de kinderopvang
Vakinhoudelijke professionalisering
Leiderschap en teamontwikkeling


^
Lees meer Sluiten
Een kindcentrum, waarom zou je het willen, en hoe kan je dat realiseren?

Ze schieten als paddenstoelen uit de grond, en zijn allang veel meer dan een trend. Maar wat is dat eigenlijk, een kindcentrum? In deze sessie gaan we met elkaar in gesprek. Over de moeder aller vragen, de zogenaamde Waarom vraag, daarbij geïnspireerd door Simon Sinek. Maar ook Theo en Thea komen langs, met hun legendarische “wie, wat, waar gaat het eigenlijk over?”. En we behandelen ervaringen uit de praktijk: Je wordt als kinderopvangorganisatie door een school of schoolbestuur benadert om samen te gaan werken en een IKC te starten. Of je wilt de boot niet missen en met het basisonderwijs aan de slag om toe werken naar een kindcentrum.

 • Hoe vind je een goede partner?
 • Welke vormen van samenwerking zijn er?
 • Welke stappen zet je eerst?
 • Hoe kom je tot een gelijkwaardige samenwerking?
 • Wat komt er verder allemaal bij kijken? En wat betekent dit voor een directeur of bestuurder?

Job stelt zich een praktische workshop voor waarin hij, geholpen door zijn jarenlange ervaring in en met IKC’s, diverse aspecten van het kindcentrum behandelt en een pleidooi houdt voor een planmatige aanpak.

^
Lees meer Sluiten
Een nieuwe innovatieve video interactie training ter verbetering van de NCKO-Interactievaardigheden

 • Hoe definiëren we pedagogische kwaliteit in de kinderopvang?
 • Waarom zijn de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers belangrijk?
 • Op welke manier kan je de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers het beste verbeteren?
 • En welke rol heeft de pedagogisch coach hierbij?

Tijdens deze interactieve workshop laten we zien wat de wetenschappelijke basis is voor het werken met de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers. We gaan in op de effectiviteit van videocoaching en je krijgt van ons een voorproefje van de e-learning (hoe herken ik de interactievaardigheden op beeld en welk gedrag hoort bij welke interactievaardigheid?) Kortom in deze workshop zullen Marieke Platenkamp, onderwijskundige bij Kans Kwadraat, en Katrien Helmerhorst, onderzoekster en voormalig adviseur in de kinderopvang, een kijkje geven hoe zij, voor de nieuwe blended training Kijk je rijk, de wetenschap en praktijk de krachten hebben gebundeld. Video is hierbij key!

Deze workshop wordt aangeboden door Kans Kwadraat

^
Lees meer Sluiten
Risicovol spelen verankeren in beleid

Vroeger was het vrij gewoon dat kinderen zich bezig hielden met activiteiten als in bomen klimmen, op geheime plekken spelen of met de step scheuren over de stoep. Tegenwoordig zijn de mogelijkheden daarvoor voor kinderen veel beperkter, niet in de laatste plaats omdat we kinderen willen beschermen tegen risico’s. Maar juist het beschermen van kinderen kan ertoe leiden dat kinderen niet meer leren omgaan met risico’s (m.a.w. risicocompetenties ontwikkelen), waardoor hun motorische vaardigheden verslechteren. Bij Risicovol spelen gaan kinderen aan de slag met spannende, uitdagende en avontuurlijke activiteiten, waarbij een risico bestaat op een (kleine) verwonding.

Vanuit de wet IKK moeten kinderen niet alleen beschermd worden maar moeten ze ook leren omgaan met kleine risico’s. Een dilemma voor veel kinderopvangorganisaties.

 • Hoe vindt u de balans tussen het beschermen van kinderen en ze uitdagingen laten aangaan?
 • Hoe gaat u om met over-beschermende ouders, verticale groepen, verschillende collega’s en kinderen?
 • En hoe zoek je de grenzen op bij kinderen en wanneer grijp je in?

Deze workshop gaat in op het belang van Risicovol spelen, welke overwegingen je hierbij maakt en hoe je het stimuleren van risicocompetenties in je beleid kunt verankeren. De workshop is interactief en maakt gebruik van handvatten vanuit de Risicoach toolkit www.derisicoach.nl

^
Lees meer Sluiten
Pedagogiek (van Reggio Emilia) op de agenda!

In de hectiek van de afgelopen periode zien we ook mooie ontwikkelingen: meer aandacht voor het kind en de begeleiding van kinderen omdat er minder kinderen werden opgevangen, ruimtes zijn opnieuw ingericht en het activiteitenaanbod is afgestemd op de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen, aandacht voor vakinhoudelijk scholing en opleiding, maar ook intervisie tussen verschillende collega’s.

Het is goed om stil te staan bij wat we belangrijk vinden en waar we voor staan. Soms zijn wij zo druk in de waan van de dag dat we het mooie bijna niet meer zien: een kind dat heerlijk aan spelen is met een rups en een pm-er die daarbij aansluit of een pm-er die haar groepsruimte zo inricht omdat kinderen zich ergens over hebben verwonderd.
Kinderen verwonderen zich voortdurend! Wanneer heb jij je voor het laatste verwonderd? Over iets in de natuur, over een ontdekking of over iets wat je voor elkaar kreeg? In deze workshop staan we stil bij de pedagogiek van Reggio Emilia.

Op basis van een ‘krachtig kindbeeld’ kijken we tijdens deze sessie door de ogen van een kind en bespreken met elkaar hoe we medewerkers meekrijgen in het echt kijken en luisteren naar kinderen

Deze workshop wordt aangeboden door WerkendLeren en Kameleon.

^
Lees meer Sluiten
Hoe houd je je personeel gemotiveerd, betrokken en gezond?

Het is half acht ’s morgens, je telefoon gaat af en de derde medewerkster meldt zich ziek. Hoe houd je dan jezelf en je personeel nog positief? In deze workshop besteden we ruim aandacht aan hoe hier mee om te gaan.
• Hoe ga je om met medewerkers die vooral voor zichzelf gaan en zich niet medeverantwoordelijk voelen voor de gehele locatie?
• Welke onderwerpen zijn voor jouw personeel belangrijk?
• Welke onderwerpen zijn voor de organisatie belangrijk?
• Wat kan ik organiseren?
• En wat mag ik van mijn personeel verwachten?
In deze workshop ligt de focus op bovenstaande vragen. Waar zit voor jouw organisatie de sleutel tot betrokken personeel?

^
Lees meer Sluiten
Leiderschap en teamontwikkeling

Ben jij een teamleider, manager of directeur en stel jij jezelf de vraag: “Hoe kan ik mijn leiderschap verder ontwikkelen en hoe blijf ik als leidinggevende effectief in de veranderende wereld waarin we leven?”

De wereld verandert razendsnel en ingrijpend en ook de kinderopvang lijkt wel een snelkookpan. Succesvolle organisaties gaan daarin niet alleen mee, maar lopen daarin voorop. Dat vraagt om leiderschap.

 • Leiderschap en teamontwikkeling gaan hand in hand.
 • Door het ontwikkelen van natuurlijk leiderschap leert ieder teamlid kwetsbaar en reflectief te zijn.
 • Dit zorgt voor meer begrip, betrokkenheid en respect binnen het team.
 • Vanuit deze situatie kan gezamenlijk worden gewerkt aan het vergroten van de effectiviteit en slagkracht. Van elk individu, van het team en van de organisatie.

Deze sessie geeft jou de praktische handvatten om meer inzicht te krijgen in de verschillende stijlen van leidinggeven en deze af te stemmen op je team.

^
Lees meer Sluiten
Positieve gezondheid, breinwerking, mindfulness: gezond en fit aan het werk

Vitale medewerkers presteren beter. Een goede reden voor organisaties om vitaliteit te stimuleren.

 • Wat kun je zelf doen om gezond en fitter aan het werk te gaan?
 • Op welke manier motiveer je jouw medewerkers voor het nastreven van een gezonde levensstijl?
 • Hoe kan je jouw talent inzetten voor een gezonde balans, de kracht ervaren van ontspanning en leren over de samenhang van lichaam en geest?
 • Welke factoren zijn van invloed op jouw gezondheid en wat kun je doen om jouw gezondheid en vitaliteit te optimaliseren=

Tijdens deze workshop krijg je praktische kennis en (verrassende!) tips aangereikt die je direct kunt toepassen in jouw dagelijkse leven en in die van jouw medewerkers. Zodat jullie samen gezond en fit aan het werk gaan.

De kennis en oefeningen die in deze workshop worden gedeeld zijn een combinatie van inzichten op het gebied van positieve gezondheid, breinwerking, mindfulness en de meest effectieve methodes van verschillende psychologische stromingen. Het is onder meer gebaseerd op Positieve Psychologie, Mindfulness, Neurowetenschap en de meest effectieve methodes van verschillende psychologische stromingen.

^
Lees meer Sluiten
Sterker uit een crisis – de do’s & don’ts van crisismanagement in de kinderopvang

‘Denk het ondenkbare’ is een belangrijk uitgangspunt in de voorbereiding op een crisis. Juist in de kinderopvang waar al vele ondenkbare crisisscenario’s werkelijkheid zijn geworden.

 • Hoe kun je jouw organisatie voorbereiden op het ondenkbare en sterker uit een crisis komen?
 • Wat te doen in de eerste uren van een crisis en daarna?
 • En hoe bouw je aan het herstel van vertrouwen en veiligheid na een crisis?

In een verdiepende sessie neemt Marieke Quant, partner bij de Reputatiegroep, de deelnemers mee in de wereld van crisis- en issuemanagement en zoomt in op de kinderopvang. Ze staat stil bij de nieuwe realiteit, wat de maatschappij tegenwoordig van organisaties verwacht en met welke dilemma’s je wordt geconfronteerd in tijden van crisis. Wat is het verschil tussen een issue en een crisis? Hoe worden reputaties beïnvloedt? Wat is de reputatie van de kinderopvang en hoe wordt die beïnvloedt door maatschappelijke ontwikkelingen? En: hoe werk je verschillende scenario’s uit en maak je een crisiscommunicatiehandboek?

Aan de hand van praktische en inzichtelijke voorbeelden uit het veld schetst Marieke de do’s en don’ts op het gebied van crisismanagement. Wat zijn de geleerde lessen van andere organisatie en instellingen? En wat kan de kinderopvang daarvan leren om toekomstbestendig te zijn en, wanneer een crisis zich voordoet, daar sterker uit te komen?

^
Lees meer Sluiten
Kinderopvang en onderwijs: samenwerken vanuit eigen kracht

Het aantal scholen dat onderwijs en kinderopvang aanbiedt in een integraal kindcentrum (IKC) is, ondanks belemmeringen in wet- en regelgeving, de afgelopen drie jaar van 15 naar 25% gestegen. Deze IKC’s werken vanuit één visie, met één beleid en met één integraal team aan de ontwikkeling van kinderen. Een prachtige ontwikkeling, die in de praktijk niet altijd eenvoudig uitvoerbaar blijkt.

Onderwijs en kinderopvang verschillen namelijk fundamenteel van elkaar op punten als wet- en regelgeving, toezicht en bedrijfsvoering. Het vormgeven van een IKC vraagt niet alleen om visie en beleid op de ontwikkeling van kinderen, maar ook om een organisatie die is ingericht op het leveren van beide diensten.

In deze sessie:

 • Leggen we uit wat de belangrijkste verschillen zijn tussen onderwijs en kinderopvang en welke uitdagingen maar vooral ook kansen deze verschillen met zich meebrengen.
 • Laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe je gezamenlijk invulling kunt geven aan samenwerking binnen het IKC. Waar beleg je taken en verantwoordelijkheden in een gezamenlijke organisatie, hoe zorg je voor samenwerking en stimuleer je verbinding tussen onderwijs en kinderopvang? En hoe richt je een servicebureau in dat beide disciplines ondersteunt?

^

Is het druk op je werk? Gelukkig maar! Maar hoe zie je of het voor je medewerkers té druk wordt? En voor je teams en hele organisatie? En wat kan je dan doen? Deze workshop gaat over werkdruk, en minstens zoveel over werkplezier. Want wat je aandacht geeft groeit!

In deze workshop krijg je inzicht in:

 • Het herkennen van werkdruk en werkplezier.
 • De 5 strategieën voor balans
 • Concrete tips voor de eerste acties
 • Wat altijd belangrijk is om te doen, of juist te laten

Blije medewerkers zorgen voor blije kinderen. Door het aanbieden van deze workshop helpt Kinderopvang werkt! HR-medewerkers, management en directies met het aanpakken van werkplezier en werkdruk.

De workshop wordt verzorgd door De Goede Praktijk en aangeboden door Kinderopvang werkt!

^
Lees meer Sluiten
Werken aan werkplezier

Hoe mooi is het als medewerkers ervaren dat hun werk ertoe doet en dat ze werken in een organisatie die ertoe doet. Dat zij hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen, de ruimte krijgen om resultaten te behalen en ook daarvoor waardering ontvangen. En samen kunnen werken met collega’s waardoor ze plezier hebben en zich gesteund voelen.

Werkgeluk is niet de hele dag lachend en zingend door de gangen lopen. Het heeft ook te maken met het weten om te gaan met tegenslag, balans vinden tussen werk- en privéleven, tussen dat wat energie geeft en neemt en focus aan te brengen op zaken die belangrijk zijn. Juist deze combinatie is belangrijk: enerzijds werkdruk verminderen en anderzijds het werkgeluk vergroten.

Deze workshop gaat op een interactieve manier in op wat werkgeluk is, waarom het belangrijk is en hoe je je eigen werkgeluk en werkplezier kunt vergroten.

De workshop wordt verzorgd door HappinessBureau en aangeboden door Kinderopvang werkt!

^
Lees meer Sluiten
Effectieve planning in de kinderopvang

Een goede personeelsplanning is een planning die ervoor zorgt dat alle medewerkers van de kinderopvangorganisatie zoveel mogelijk productief zijn en het beste uit elke dag, en zichzelf halen. Dat kan op vele manieren. De crux is dat een succesvolle kinderopvang alleen kan functioneren met een toegewijd en ruim bestand aan medewerkers. Maar hoe kan je dit  bewerkstelligen?

Tijdens deze interactieve sessie wordt er in gegaan op de volgende punten:

 • Hoe kan ik de planning binnen mijn kinderopvangorganisatie zo optimaliseren waardoor het resultaat beter wordt?
 • Welk resultaat willen we bereiken?
 • Wat is een goede (personeel) planning?
 • Hoe ziet een kinderopvangorganisatie er uit gezien door de bril van de boekhouder
 • Hoe kunnen we een kostenreductie realiseren door de inzet van flexibele krachten

Als je voor de toekomst wilt voorkomen dat je nieuw personeel moet gaan zoeken, dan worden er ook nog eens drie waardevolle tips voor je op een rij gezet. Daarnaast krijgt je na afloop een checklist mee waarmee je direct aan de slag kunt gaan om jouw organisatie snel effectiever te organiseren, waardoor je naast dat je heel veel geld bespaart je ook weer bezig kunt houden met het echte werk.

Nieuwsgierig hoeveel winst er binnen jouw bedrijf nog te behalen valt? Doe mee met deze sessie!

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Deze sprekers ontmoet u op het Jaarcongres Management Kinderopvang 2021.

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Coronaproof
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Datum en locatie
Vrijdag 10 september 2021

NBC Nieuwegein
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein (Routebeschrijving)

Tarieven
€ 369,- p.p. btw vrij | Reguliere tarief
€ 299,- p.p. btw vrij | Vroegboektarief 1 mei
€ 299,- p.p. btw vrij | Abonneetarief Vakblad Management Kinderopvang
€ 275,- p.p. btw vrij | Duo-tarief vanaf twee personen

€ 799,- p.p. btw vrij | Commercieel tarief voor de niet-primaire doelgroep**

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties van (onderdelen van) BSL en niet geldig voor niet-primaire doelgroep of voor commerciële partijen (leveranciers van diensten en producten aan de kinderopvangsector).

**Behoor je tot de niet-primaire doelgroep, dan rekenen wij de prijs van € 599,- p.p. (excl. btw) als deelnameprijs. Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je behoort tot de niet-primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact op te nemen om je aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers. Twijfel je of je tot de primaire doelgroep behoort, mail dan gerust naar yefke.patiwael@bsl.nl.

Voor wie? (primaire doelgroep)
Het Jaarcongres Management Kinderopvang is bestemd voor directies, managers, beleidsmedewerkers en locatiehoofden in de kinderopvang en brede scholen, peuterspeelzalen en BSO’s, docenten en professionals werkzaam in de kinderopvangsector.

CEDEO erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Het jaarcongres staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Aanmelden
Schrijf je gemakkelijk in via het inschrijfformulier aan de rechterzijde.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)

Yefke Patiwael
M: 06 – 22 70 62 53
E: yefke.patiwael@bsl.nl

Eventcoördinator (praktische vragen)

Sarah Phillips
M: 06 – 54 74 46 73
E: sarah.phillips@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Lindy Broekmans
T: 010 – 760 7321
E: lindy@crossmedianederland.com

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken

Acceptatie onder voorbehoud
Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.

Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel is, verwerkt uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, klik hier. U kunt informatie ontvangen over producten en diensten van Springer Media B.V.. Als u geen prijs stelt op informatie of aanbiedingen per mail of per post, kunt u dit doorgeven aan Springer Media B.V., t.a.v. afd Klantenservice, Postbus 246, 3990 GA Houten, of aangeven bij klantenservice@bsl.nl.