Dag van de gezonde kinderopvang 2018

Een bruisende dag met kennissessies, workshops en (groene) activiteiten

In de kinderopvang gaat het thema gezondheid steeds meer leven. Natuurlijke (groene) kinderopvang, goede voeding en voldoende bewegen dragen bij aan de gezondheid van zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers. 

Nieuw programma!
Steeds meer ouders kiezen voor kinderopvang waarbij gezonde voeding, beweging en natuur voorop staat. Want bewegen, gezond eten en buiten spelen zijn belangrijk voor de sociaal-emotionele, cognitieve en fysieke ontwikkeling van kinderen. Weg met obesitas en motorisch slecht ontwikkelde kinderen! Op naar groen, bewegen, energiek en vitaal!

De Dag van de Gezonde Kinderopvang is een bruisende dag vol met kennissessies, workshops en (groene) activiteiten. Aan het einde van de dag ga je naar huis met nieuwe kennis en inspiratie.

Deze dag is voor zowel managers als pedagogisch medewerkers die zich willen laten informeren en inspireren over de onderwerpen gezonde voeding, beweging en groene kinderopvang.

Beleef het mee op 15 juni en schrijf je in! Kom met je team en ontvang korting!

Bekijk de aftermovie van de Dag van de Gezonde Kinderopvang in 2017:

09.30
Ontvangst en registratie met koffie, thee en lekkernij
10.00
Lees meer Sluiten
Workshopronde 1

Bekijk het uitgebreide overzicht van de workshops.

11.15
Koffie- en theepauze
11.45
Lees meer Sluiten
Jongens in de opvang: goed in hun vel

In de kinderopvang en bso zijn er vele wachtmomenten en/of wordt er van kinderen gevraagd om langere tijd stil te zitten. Bij jongens werkt dat meestal niet zo lekker; ze stuiteren alle kanten uit en beginnen te stoeien of te vechten. Tot wanhoop van vele vrouwelijke pm’ers. Het zou mooi zijn als er meer mannen in de kinderopvang werkzaam zouden zijn, maar ook vrouwen kunnen trucjes leren om de energie van jongens in goede banen te leiden. Zo komen jongens beter in hun vel te zitten en vrouwelijke pm’ers kunnen het energieke gedrag van jongens (en van drukke meisjes) beter sturen.
Yoran Blom, pedagogisch medewerker bij Mundo in Rotterdam en initiatiefnemer van het project Tjongejongejongens.

12.15
Lees meer Sluiten
Risicovol buitenspel in de praktijk

Risicovol buitenspel is veel in het nieuws. Internationaal wetenschappelijk onderzoek toont aan dat riskant spelen goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Daardoor leren ze risico’s inschatten, worden ze zelfredzaam en bouwen ze zelfvertrouwen op. Tijdens dit onderdeel wordt ingegaan op praktische voorbeelden waarmee risicovol buitenspel kan worden aangemoedigd.
Reinate Bruins-Slot, eigenaar Ik & Buiten

12.45
Lunchpauze en gelegenheid om de stands te bezoeken
13.45
Lees meer Sluiten
Workshopronde 2

Bekijk het uitgebreide overzicht van de workshops.

15.00
Koffie- en theepauze
15.30
Lees meer Sluiten
De do’s en don'ts van een gezonde voeding in de kinderopvang

De invloed die de kinderopvang heeft op het eetgedrag van kinderen, kan substantieel zijn. Toch is er ook in de kinderopvang nog vaak sprake van misverstanden op het gebied van voeding. Wat is wel gezond en wat juist niet? En wat zijn de do’s & don’ts waar jij als pedagogisch medewerker of gastouder rekening mee kunt houden als het gaat om gezond eetgedrag?
Astrid Postma Smeets, expert Voeding & Gezondheid, Voedingscentrum

16.00
Lees meer Sluiten
Bewegen met kinderen? Overal en altijd!

Praktische voorbeelden om bewegen makkelijk aan te bieden in het dagelijks programma op het kinderdagverblijf of op de BSO.  Koppel bewegen aan het dagritme, ADL, thematisch werken, VVE of andere programma’s.
Eileen Kalkman en Miranda Rep, Confriends

16.15
Einde programma

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

1
Lees meer Sluiten
Moeilijke gesprekken met ouders

Hoe overtuig je ouders die het niet eens zijn met het nieuwe beleid op gebied van voeding en/of beweging? Hoe betrek je ze bij het nieuwe beleid?
Nicole van Asten, directeur en trainer, Parenticom

2
Lees meer Sluiten
Beweegactiviteiten in de bso

Kinderopvang in beweging is een online programma waar pedagogisch medewerkers leuke beweegactiviteiten voor kinderen kunnen vinden en uitvoeren. Een workshop over het belang van bewegen en je krijgt een selectie van inspirerende beweegactiviteiten die je zelf kunt toepassen.
Johan Brinkman, oprichter Kinderopvang in beweging en docent sportopleiding CIOS

3
Lees meer Sluiten
Yoga en mindfulness voor baby’s

Liefde, contact en aanraking zijn essentieel voor de gezonde ontwikkeling van een baby.

Een workshop met aandacht voor speelse oefeningen, mindfulness momentjes yoga, massage, versjes en liedjes. Als je de bewegingen eenmaal kent, ga je ze juist bij talloze ‘gewone’ aanrakingen gebruiken. Het geeft ontspanning en zorgt voor een klein momentje samen met de baby.

Tijdens deze workshop ontdek je oefeningen die je zo in je werk tussendoor kunt doen. Met aanraking kun je bijvoorbeeld even rust brengen, ontspannen en de band met een baby op een positieve manier verstevigen. Je kunt kleine momentjes van contact in bouwen in je dagelijkse ritme. Yoga en mindfulness is geen eenrichtingverkeer, maar over en weer op elkaar reageren, samen in beweging.
Gea Scholtens, docent baby-yoga en babymassage en auteur van het boek Baby-yoga, samen in beweging

4
Lees meer Sluiten
De Schijf van Vijf

Alles wat je altijd al wilde weten en vragen over de vernieuwde Schijf van Vijf.
Astrid Postma – Smeets , kennisspecialist kindervoeding van het voedingscentrum

5
Lees meer Sluiten
Peuterdans

Peuters kunnen heel fantasievol in hun spel opgaan zowel in woord en beweging. Om die reden staat de fantasie in de lesmethode van Dingjan Peuterdansonderwijs centraal. Belangrijke uitgangspunten zijn: hoe werkt fantasie bij het kleine kind? Hoe kunnen wij als pedagogisch medewerker in de kinderopvang ons deze (bewegings-)taal eigen maken, zodat een dansles goed aansluit op de belevingswereld van de peuter? En… hoe kunnen wij onze eigen fantasie aanspreken?
Yvonne Dingjan, eigenaar Dingjan Peuterdansonderwijs

6
Lees meer Sluiten
Bewegen met kinderen 0 – 2 jaar

Natuurlijk is het belangrijk dat kinderen bewegen, en hiermee kun je op de babygroepen al beginnen! Een goede motoriek en vooral goed evenwicht is echter heel belangrijk. Niet alleen voor het buiten spelen, maar ook voor de balvaardigheid, de fijne motoriek en op latere leeftijd zelfs het schrijven en lezen. Je ogen kunnen namelijk pas goed focussen als je een goede hoofdbalans hebt. Door jonge kinderen handig te positioneren en bepaald spel uit te lokken kun je spelenderwijs de motoriek oefenen en ook nog eens voorkeurshoudingen (scheve hoofdjes!) voorkomen. Informatie is te koppelen aan bv. dragen/ het gebruik van maxi-cosi’s, gebruik van boxen en wippertjes, belang van buiklig en kruipen etc.
Tine Simons, docent lichamelijke opvoeding bij ROC van Twente

7
Lees meer Sluiten
Workshop moestuinieren binnen de kinderopvang

Een tuintje voor kinderen? Hartstikke leuk en leerzaam, maar ook nog eens super belangrijk. Wist je dat kinderen met een moestuin aardiger zijn? En dat het niet alleen aan een betere lichamelijke gezondheid, maar ook aan de psychische gezondheid van kinderen bijdraagt? Bovendien zorgt het voor een grotere verantwoordelijkheid en leren ze dat wat zij doen gevolgen heeft.

Tijdens deze workshop wordt ingegaan op:

  • Waarom is een moestuin belangrijk voor kinderen?
  • Hoe maak je een moestuintje voor kinderen?
  • En hoe betrek je hen bij het moestuinieren?

Deelnemers zullen tijdens deze workshop 2 leuke kinderactiviteiten uitvoeren.

Chantal Overgaauw, schrijver, pedagogisch medewerker en NatuurWijzer

8
Lees meer Sluiten
Buitenactiviteiten in de dagelijkse praktijk

Voor scholen, kinderdagverblijven en BSO’s hebben wij een speciaal buitenlesprogramma ontwikkeld. Lessen in en over de natuur, maar ook over knutselen, onderzoeken, koken en samenspel. De kinderen ontdekken met al hun zintuigen. Van aanmodderen tot zaaien en van natuurlijke knutsels tot koken met verse oogst.

Na deze workshop heb je een heleboel leuke, verrassende, eenvoudige èn passende buitenactiviteiten die je morgen al samen met de kinderen kunt uitvoeren. Op deze manier hopen we – samen met jou – buitenactiviteiten een vaste plek te geven in het dagprogramma van de kinderopvang!

Jolien Bijvank, leerkracht, remedial teacher en pedagoog en Nienke van den Berg, juf, educatief auteur, bewegingstherapeut, oppasboerin en baas van Studio Raap. Beiden oprichter van Buitenlokaal.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

09.00
Ontvangst en registratie met koffie, thee en lekkernij
09.45
Lees meer Sluiten
Opening en introductie door de dagvoorzitter

Welkomswoord door Marike Vroom, hoofdredacteur Management Kinderopvang

10.00
Lees meer Sluiten
Van weten naar doen

Kinderopvangorganisaties zien dat pedagogisch medewerkers de buitenruimte niet altijd goed en actief gebruiken. Er spelen zorgen rondom risico’s of medewerkers hebben zelf weinig inspirerende buitenervaringen. Er is ook onzekerheid in de communicatie met derden (zoals met ouders en de GGD) over de pedagogische waarde van de buitenruimte voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Bij het onderzoek Van weten naar doen is gekeken hoe en hoe vaak de buitenruimte wordt gebruikt, welke factoren voor pedagogisch medewerkers motiverend of juist belemmerend werken, welke exploratieruimte kinderen buiten krijgen, inclusief de risico’s die zij mogen nemen en hoe de communicatie over de buitenruimte naar derden verloopt. De uitkomsten van het onderzoek worden in deze lezing besproken.
Dieuwke Hovinga, lector Natuur & Ontwikkeling kind, Hogeschool Leiden en Thomas More Hogeschool Rotterdam

10.30
Lees meer Sluiten
Een nieuw kinderopvangconcept: duurzaam en groen

Marin van Schaick, operationeel directeur bij KION, heeft onlangs het ‘sprinten’ ingevoerd. In één week tijd ontwikkelden toegewijde medewerkers samen met kinderen, ouders en partners een nieuw bso concept Duurzaam & Groen. Deze nieuwe werkwijze geeft ruimte aan zingeving, een belangrijke bouwsteen voor vitale en gezonde medewerkers.
Marin van Schaick, operationeel directeur KION

11.00
Koffie- en theepauze
11.30
Lees meer Sluiten
Workshopronde 1

Bekijk het uitgebreide overzicht van de workshops.

12.45
Lunchpauze en gelegenheid om de stands te bezoeken
13.45
Lees meer Sluiten
Het concept Positieve Gezondheid

In 2012 werd in Nederland het concept positieve gezondheid geïntroduceerd. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan.
Marja van Vliet, trainer en coach bij Institute for Positive Health

14.15
Lees meer Sluiten
De vitale medewerker

We willen niet alleen dat kinderen gezond opgroeien in kindcentra. De gezondheid en vitaliteit van pedagogisch medewerkers zelf kunnen hier niet buiten beeld blijven. Hoe stimuleer je als manager een gezonde leefstijl bij je personeel?
Eileen Kalkman en Miranda Rep, Confriends

14.45
Koffie- en theepauze
15.00
Lees meer Sluiten
Workshopronde 2

Bekijk het uitgebreide overzicht van de workshops.

16.15
Einde programma

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

1
Lees meer Sluiten
Ouders meekrijgen in nieuw beleid op gebied van voeding/gezondheid

Voeding is emotie. Ouders kunnen nogal eens heftig reageren als een kindercentrum overstapt op gezonde voeding. Hoe betrek je ouders bij het opzetten van een voedingsbeleid?
Nicole van Asten, directeur en trainer, Parenticom

2
Lees meer Sluiten
Wij kiezen voor groen! Buiten naar binnen halen

Dat buitenspelen gezond is en ook nog eens heel erg leuk, dat weten we, denk ik, allemaal wel. Maar hoe integreer je natuurbeleving binnen je kinderdagverblijf of bso? Hoe veranker je een groene visie tijdens je handelen in de dagelijkse praktijk, hoe krijg ik mijn team en de ouders warm voor dit onderwerp, waar ga ik tegenaan lopen bij een inspectie, hoe kan ik buiten ook naar binnen brengen, hoe kan ik mijn kleine buitenruimte groen krijgen, waar vind ik uitdagende spelideeën en praktische handvaten en tips.

Tijdens deze interactieve workshop gaan we aan de slag met veranderingen die je zou kunnen doorvoeren om je locatie te vergroenen.

  • Behoefte aan (nieuwe) kennis en inspiratie?
  • Je wilt morgen direct gaan beginnen?
  • Tips om klein te beginnen?
  • Stap voor stap aan de slag om je locatie te vergroenen?

Rolf Balvert, adviseur/projectleider Expertisecentrum “De Groene School”

3
Lees meer Sluiten
Het Buitenlokaal

Welke les herinner jij je nog van je basisschoolperiode? Grote kans dat dit een buitenles is. En dat is niet toevallig. Kinderen onthouden beter als ze de wereld – met al hun zintuigen – zelf mogen ontdekken. Buiten zijn ze in beweging en brengen dat wat ze leren op een speelse manier meteen in de praktijk. Onvergetelijk leren dus!

Wij geloven dat de natuur een essentiële rol kan en moet spelen in het leven van kinderen. Onze buitenlessen, activiteiten en workshops zijn er dan ook op gericht om scholen, BSO’s en kinderdagverblijven praktische handvatten te bieden om nóg meer naar buiten te gaan.

Ontwikkel samen met ons een visie en bepaal wat er nodig is op jouw plek om betekenisvol en met plezier met de kinderen naar buiten te gaan.

Jolien Bijvank, leerkracht, remedial teacher en pedagoog en Nienke van den Berg, juf, educatief auteur, bewegingstherapeut, oppasboerin en baas van Studio Raap. Beiden oprichter van Buitenlokaal.

4
Lees meer Sluiten
Gezonde voeding voor kinderen; een gedeelde verantwoordelijkheid

Deze workshop gaat over het kiezen van gezonde en verantwoorde voeding. Gezonde en verantwoorde voeding wordt steeds meer gemeengoed binnen de kinderopvang. Hoe herkent u gezonde en verantwoorde producten en hoe past u dit in in het voedingsbeleid?

Na onze workshop bent u op de hoogte van de mogelijkheden om te schakelen naar een gezondere inkoop. U krijgt handige tips hoe u dit toe kunt passen op uw voedingsbeleid en hoe u hier ouders enthousiast mee krijgt.

Deze workshop wordt geleid door Fre Veenstra, accountmanager Kinderopvang bij Telesuper, en Jurre Zwinkels, Communicatiespecialist bij Questionmark. Fre legt uit hoe zij hun klanten helpen met het maken van keuzes tijdens het bestellen. Jurre zal uitleggen hoe zij tot de gezondheidsscores komen en wat hun drijfveren zijn.

Fre Veenstra, accountmanager Kinderopvang bij Telesuper, en Jurre Zwinkels, Communicatiespecialist bij Questionmark

Programma onder voorbehoud van wijzigingen

partner-image partner-image
partner-image partner-image
   

Lilian van der Bolt

Lilian van der Bolt studeerde communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1990 tot 1998 was zij aan de UvA verbonden als docent en als AiO. Zij promoveerde in 2000 op een onderzoek naar affectieve leeservaringen van leerlingen. Daarna werkte zij op het Pedologisch Instituut van de CED-Groep te Rotterdam als onderzoeker en als ontwikkelaar van onder meer observatie- en meetinstrumenten voor sociale competenties. Vanaf 2001 werkt Lilian bij Sardes als gedragsdeskundige  waar zij onder meer betrokken is bij projecten op het terrein van ontwikkelingsstimulering bij het jonge kind.

“Ik geloof in de onvoorwaardelijke leergierigheid van jonge kinderen. Onderzoekend en ontdekkend spel in de natuur stimuleert hun ontwikkeling: een start van onschatbare waarde. Ik geloof in de professional die werkt met jonge kinderen, hun ontwikkeling begeleidt en alle voorwaarden schept voor die waardevolle start. Een start om verder leren probleemloos te laten verlopen.”

Dieuwke Hovinga

Dieuwke Hovinga is pedagoge en leerkracht. Sinds 2011 werkt zij voor het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind. Met onderzoek, onderwijs en professionaliseringsactiviteiten in onderwijs, kinderopvang en zorg laat zij zien dat de fysieke omgeving een pedagogische ruimte is; een ruimte waarin het voor kinderen al dan niet goed vertoeven is en waar leren en ontwikkelen wordt gestimuleerd of wellicht afgeremd. Vanuit dit perspectief is de inrichting van de fysieke omgeving een pedagogische verantwoordelijkheid die een plek verdient in het pedagogisch handelen van professionals

Gea Scholtens

Gea Scholtens-Stiekema is eigenaresse van De Weideblik, yoga-, massage- en trainingscentrum in Wageningen. Ze geeft yogalessen en is gespecialiseerd in de verschillende vormen van yoga, massage, coaching en mindfulness voor baby’s en kinderen. Ze zette erkende opleidingen en workshops op. Ook verzorgt ze trainingen op maat in de kinderopvang. Aan de hand van haar ervaringen schreef ze het boek Baby-yoga “samen in beweging”. Het  inkijkexemplaar kun je bekijken op de website www.deweideblik.nl/handboek
Tijdens de dag van de gezonde kinderopvang is het boek ook te koop en kan Gea je boek signeren.

Johan Brinkman

Johan Brinkman werkt als docent op sportopleiding het CIOS, na zijn opleiding aan de sportacademie in Zwolle is hij jarenlang werkzaam geweest als sportmanager in de kinderopvang. Hij heeft op een creatieve manier de belangrijkste principes uit het bewegingsonderwijs op eenvoudige en doeltreffende wijze vertaald naar de kinderopvang. Dit heeft geresulteerd in het platform Kinderopvang in Beweging. Zijn doel is om de kinderopvang in beweging te brengen en dat kinderen in de opvang voldoende en gevarieerd bewegen. Dit voor het plezier maar ook voor een optimale ontwikkeling!

Marin van Schaick

Marin van Schaick werkt sinds februari 2017 bij KION als operationeel directeur en heeft ruim 25 jaar ervaring als lijnverantwoordelijke in de zakelijke dienstverlening, retail en onderwijs. Haar drijfveren liggen op het gebied van organisatie ontwikkeling, strategie en innovatie. De ontwikkeling van mensen staat altijd centraal. Haar focus ligt op het creëren van een werkomgeving waar mensen zich kunnen ontwikkelen en hierdoor een extra impuls geven aan de innovatie en resultaten van de organisatie.

Miranda Rep

Miranda Rep is mede-oprichter van Confriends en mede-auteur van het boek Spelenderwijs Bewegen van 0-4 jaar. De Confriends missie is “een fitte en gezonde kinderopvang, zowel voor de kinderen als de medewerkers “ vanuit deze gedachte verzorgt Confriends al meer dan 15 jaar praktische trainingen, trajecten en advies voor kinderopvangorganisaties. Confriends heeft een brede kennis in huis en heeft een dynamisch team van gespecialiseerde trainers voor praktijkgerichte trainingen op de werkvloer. Op het gebied van de interventie Spelenderwijs Bewegen en fitte kinderen, Lekker Fit! trajecten, Oplossingsgericht communiceren & samenwerken, Arbo- en vitaal werken. Zowel voor teams, leidinggevenden als medewerkers. Het borgen van het geleerde op de werkvloer is een essentieel onderdeel in de trainingen, coaching on the job en trajecten van Confriends.

Eileen Kalkman

Eileen Kalkman is mede-oprichter van Confriends en mede-auteur van het boek Spelenderwijs Bewegen van 0-4 jaar. De Confriends missie is “een fitte en gezonde kinderopvang, zowel voor de kinderen als de medewerkers “ vanuit deze gedachte verzorgt Confriends al meer dan 15 jaar praktische trainingen, trajecten en advies voor kinderopvangorganisaties. Confriends heeft een brede kennis in huis en heeft een dynamisch team van gespecialiseerde trainers voor praktijkgerichte trainingen op de werkvloer. Op het gebied van de interventie Spelenderwijs Bewegen en fitte kinderen, Lekker Fit! trajecten, Oplossingsgericht communiceren & samenwerken, Arbo- en vitaal werken. Zowel voor teams, leidinggevenden als medewerkers. Het borgen van het geleerde op de werkvloer is een essentieel onderdeel in de trainingen, coaching on the job en trajecten van Confriends.

Marja van Vliet

Marja van Vliet, PhD, is van oorsprong voedings- en bewegingswetenschapper. Tegenwoordig is zij als onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Positieve Gezondheid. Haar interesse ligt bij het vinden van succesvolle manieren om gezond gedrag onder jong en oud te stimuleren.

Astrid Postma-Smeets

Dr. ir. Astrid Postma-Smeets is expert Voeding & Gezondheid bij het Voedingscentrum. De expertise van Astrid is voeding voor zwangeren en jonge kinderen. Ze is waarnemer in de Gezondheidsraad Commissie Voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen en medeauteur van de Richtlijnen Schijf van Vijf 2016. Ze geeft regelmatig lezingen en staat de pers te woord namens het Voedingscentrum.

Denise Bontje

Denise Bontje is werkzaam bij Sardes en sinds april 2017 projectcoördinator van Kind & Media, een platform waarin verschillende organisaties in het land samenwerken om mediaopvoeding op de kaart te zetten. Niet alleen bij ouders, maar juist ook in de kinderopvang. Mediaopvoeding, dat doe je samen. Meer informatie op www.kindmedia.nl.

Nicole van Asten

Nicole van Asten is al vele jaren met plezier en passie betrokken bij de kinderopvangsector, als trainer en inmiddels als directeur van Parenticom & Partners, de ervaren aanbieder van communicatietrainingen in kinderopvang en basisonderwijs! Contacten met ouders en onderlinge samenwerking spelen een grote rol in de kinderopvang. De communicatie intern en met ouders effectiever maken en medewerkers steviger in hun schoenen laten staan, dat is de missie van Parenticom.  Parenticom, Nicole van Asten en haar team van experts staan bekend om een no-nonsense aanpak en concrete werkwijze, de kennis van en het begrip voor wat er speelt bij in de kinderopvang en maatwerktrainingen waarbij doen en transfer centraal staan.

Yoran Blom

Yoran Blom is initiatiefnemer van Tjonge jonge Jongens.

Aukje Vlaanderen

Aukje Vlaanderen is eigenaar van groene kinderopvang Natureluur in het zuiden van ons land. Tevens is zij regio coördinator bij Stichting Groen Cement en Coach gezonde Kinderopvang. Geïnspireerd door buitenlandse voorbeelden van Adventure Playgrounds in Engeland en de outdoor nursery’s in de Scandinavische landen had Aukje na 20 jaar werken in de kinderopvang erg de behoefte om een eigen groene kinderopvang op te zetten. Inmiddels is zij trotse eigenaar van twee locaties; een BSO in het bos en een groene peutertuin en BSO op een prachtige ontdekplek.

www.natureluur-kinderopvang.nl
www.facebook.com/natureluur/

Jolien Bijvank

Jolien Bijvank is leerkracht, remedial teacher en pedagoog. Ze staat voor de klas en heeft daarbij een eigen praktijk waarin ze trainingen geeft aan leerlingen, leerkrachten en begeleiders in de kinderdagopvang. Buiten in de natuur leren zet kinderen op een andere manier in hun kracht. Als ervaren leerkracht en remedial teacher ziet zij in de dagelijkse praktijk hoe belangrijk het is voor kinderen om op verschillende manieren te kunnen leren, maar ook hoe leerkrachten en begeleiders worstelen met buiten in de klas en naar buiten met de klas. Samen met Nienke van de Berg heeft zij daarom een speciaal (buiten)lesprogramma ontwikkeld voor scholen en BSO’s. Meer info? Kijk op www.bij-jolien.nl

Rolf Balvert

Rolf Balvert is één van de adviseurs van Expertisecentrum De Groene School, een samenwerkingsverband met als doel het onderwijs en de kinderopvang te helpen ‘vergroenen’. De Groene School biedt advies en ondersteuning bij ontwerp, realisatie en beheer van gezonde leer, speel en werkomgevingen. De Groene School rust op een breed netwerk van specialisten, waarmee voor elke opgave een passend team kan worden gevormd. Door náást de opdrachtgever te gaan staan en samen met de betrokkenen te zoeken naar breed gedragen, haalbare oplossingen, passend bij de specifieke locatie en organisatie en optimaal gebruik makend van beschikbare mensen en middelen, willen wij van élke school een groene school te maken. En van elke kinderopvang een groene kinderopvang!

www.degroeneschool.nl
https://www.facebook.com/DeGroeneSchool/

Nienke van den Berg

Nienke van den Berg is juf, educatief auteur, bewegingstherapeut, oppasboerin en baas van Studio Raap. Een stageperiode in Zweden op een buitenschool heeft Nienke geïnspireerd tot wat ze nu doet met Studio Raap: kinderen het jaar rond naar buiten brengen. Want volgens haar is buiten leren niet alleen gezonder, maar ook enorm effectief en onvergetelijk leuk! Nienke ontwikkelt – zowel in opdracht als op eigen initiatief – onvergetelijke buitenavonturen. Denk aan een moestuinprogramma op maat voor een groen kinderdagverblijf tot een serie buitenlessen (het jaar rond) voor een naschoolse plus klas. Samen met Jolien Bijvank geeft ze trainingen en workshops aan docenten en andere geïnteresseerden die net als zij buitenlessen een vaste plek willen geven in het onderwijs en de kinderopvang. Niet alleen de natuuractiviteiten, maar álle activiteiten! Nieuwsgierig? Neem alvast een kijkje op haar website: www.studioraap.nl.

Yvonne Dingjan

Yvonne Dingjan is de oprichter van Dingjan Peuterdansonderwijs te Rotterdam. Zij heeft een danslesmethode ontwikkeld die aansluit op de fantasiewereld van de peuters, de twee- en driejarigen. Naast peuterdans en-yogalessen, geeft zij veel introductie en verdiepingscursussen peuter-kleuterdans en peuteryoga aan oa. pedagogisch medewerkers uit kinderopvang, dans- en yogadocenten en leerkrachten.  Tevens is er sinds 12 jaar ook de opleiding peuterdans en recent de praktijkopleiding. Yvonne heeft 3 boeken geschreven over haar lesmethode.

Chantal Overgaauw

Chantal is moeder, schrijver, pedagogisch medewerker en NatuurWijzer. In het magazine www.oudersvannature.nl worden haar liefde voor kinderen, natuur en communicatie verenigd. Chantal vindt het belangrijk dat kinderen vaker buiten komen en leren over natuur en gezonde voeding. Daarom geeft ze een cursus moestuinieren met moestuintips, kinderactiviteiten, natuurweetjes en recepten.

Fre Veenstra

Fre Veenstra is accountmanager Kinderopvang bij Telesuper. Telesuper wil een wereld waarin iedereen beschikking heeft over verantwoorde producten; waar gekozen wordt voor gezondheid, duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Graag nemen zij hun verantwoordelijkheid hierin. Dit doen ze door bij te dragen aan de gezondheid van onze toekomst; de kinderen waarvoor u met veel toewijding zorgt.

Om u in uw keuzeproces te helpen, heeft Telesuper gezondheidsscores verbonden aan hun producten. Hierdoor ziet u in één oogopslag in hoeverre u bijdraagt aan een bewustere levensstijl. U bent een belangrijke spil in het waarmaken van onze ambitie, want met uw hulp bereiken we veel kinderen. De kracht van samenwerking.

Jurre Zwinkels

Jurre Zwinkels is Communicatiespecialist bij Questionmark. Questionmark doet onafhankelijk onderzoek naar de gezondheid, milieuvriendelijkheid, arbeidsomstandigheden en dierenwelzijn van voedingsproducten uit de supermarkt. Iedere consument heeft via hun app en website toegang tot gedetailleerde productinformatie die het makkelijker maakt om bewust te kiezen voor gezond en duurzaam. Ook delen zij hun unieke data met online aanbieders van voedselproducten zodat ook zij hun klanten goed kunnen informeren. Telesuper is de eerste online retailer die maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en haar assortiment durft te scoren op gezondheid. Tijdens de workshop die Jurre samen met Telesuper leidt lichten ze hun belangrijkste drijfveren toe en onderstrepen ze het belang van de koplopersrol die Telesuper durft te nemen.

Marike Vroom

Marike Vroom (1962) heeft journalistiek gestudeerd en werkt sinds twintig jaar als (hoofd)redacteur van vakbladen op gebied van Zorg, Welzijn en Kinderopvang. Sinds 10 jaar is ze hoofdredacteur van de bladen Kinderopvang en Management Kinderopvang. Vanuit haar functie als hoofdredacteur treedt ze regelmatig op als professioneel dagvoorzitter.

Tine Simons

Tine Simons is seniordocent aan de Sport en Bewegen opleiding in Enschede. Na haar opleiding aan ALO in Amsterdam (Gym docent) is ze al ruim 30 jaar werkzaam in het onderwijs, waar ze het laatste decennia vooral opleid binnen het recreatief bewegen. Voor de opleiding S&B is Tine twee jaar geleden een pilot gestart “0-4 jarige in beweging”. Hiervoor heeft ze train de trainer opleidingen gevolgd, o.a. beweegkriebel, natuursprong, gezonde leefstijl 0-4 jarige. En research gedaan in het werkveld om de basis van de opleiding meer te onderbouwen.

Datum en locatie
Vrijdag 15 juni 2018

Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn (Klik hier voor een routebeschrijving)

Tarieven
€ 175,- per persoon (excl. btw)* | Regulier tarief pm’er/gastouder
€ 299,- per persoon (excl. btw)* | Regulier tarief manager
€ 450,- groepstarief (excl. btw)* | 3x PM’er/gastouder
€ 599,- groepstarief (excl. btw)* | 1x manager en 2x PM’er/gastouder
€ 599,- per persoon (excl. btw)* | Commercieel tarief

Let op! Kortingsacties zijn niet van toepassing op reeds gekochte kaarten.

Let op! Wanneer je met een groep komt groter dan 10 personen neem dan contact op met de klantenservice via telefoonnummer 030 – 638 3638 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties van (onderdelen van) BSL en niet geldig voor niet-primaire doelgroep of voor commerciële partijen (leveranciers van diensten en producten aan de kinderopvangsector).

**Behoor je tot de niet-primaire doelgroep, dan rekenen wij de prijs van € 599,- p.p. (excl. btw) als deelnameprijs. Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je behoort tot de niet-primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact op te nemen om je aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers. Twijfel je of je tot de primaire doelgroep behoort, mail dan gerust naar yefke.patiwael@bsl.nl.

Voor wie? (primaire doelgroep)
Managers, leidinggevenden, locatiemanagers, pedagogisch medewerkers, gastouders, peuterspeelzaal/bso medewerkers, professionals, docenten, eigenaren, directeuren in de kinderopvangsector en overige (niet commercieel) geintereseeerden.

Aanmelden
Schrijf je gemakkelijk in via het inschrijfformulier aan de rechterzijde.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 3638 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Yefke Patiwael
M: 06 – 22 70 62 53
E: yefke.patiwael@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Joanne Bijleveld
T: 030 – 638 37 11
M: 06 – 12 96 47 98
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: 010 – 7421021
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Je inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleer je tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. (incl. btw) aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750,00 p.p. (excl. btw) bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. (incl. btw). Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 100,00 p.p. (excl. btw) bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p. (incl. btw). Meld je je binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kan je bij verhindering ook een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken.