Shop

Dit is de online shop van Kinderopvangtotaal.nl. Hier vind je boeken, zoals de Pedagogisch kaders en andere artikelen die te maken hebben met kinderopvang. Bestellen is simpel. Klik de link bij het product aan, en je komt vanzelf in het bestelformulier van Reed Business terecht!

Wij wensen je veel (shop)plezier!

 • Voor volwassenen die af willen van kleurplaten en uniforme knutselwerkjes. Met een andere houding naar kinderen en het eenvoudige en uitdagende materiaal van auteurs Annet Weterings & Sabine Plamper kun je direct creatief met kinderen aan de slag.
  Prijs € 28,95.Bestel

 • Bso do je zo!

  Heleen van der Veld maakte een handzame samenvatting van het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar. Hiermee is Bso doe je zo! een prima overzicht van wat er binnen de bso voor jou echt toe doet.
  Prijs € 10,50. Bestel

 • Groeien als kool

  Waaruit bestaat een gezonde kindervoeding en hoe ga je daarmee om in de praktijk? Hoe warm je bijvoorbeeld borstvoeding op de juiste manier op?Christel Vondermans schreef dit handige boekje voor medewerkers in de kinderopvang.
  Prijs € 26,95. Bestel

 • Doktertje spelen enzo

  Lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit horen ook bijkinderen in de kinderopvang. In dit boek staan allerlei voorbeelden uit de praktijk om kinderen hierbij te ondersteunen. Channah Zwiep richt zich op kinderen van 0 tot en met 12 jaar.
  Prijs € 26,95. Bestel

 • Wat mag...? Wat kan...?

  Pedagogisch medewerkers, ouders en verzorgers bepalen voor het spel van kinderen wat wel of niet mag. Maar waar liggen de grenzen van uitdagend spel eigenlijk? Beperken onze praktische bezwaren het spel niet teveel? Marianne de Valck maakt in dit boek dilemma's bespreekbaar.
  Prijs € 26,95. Bestel

 • Wat zeg je?

  Baby's en kleine kinderen worden heel veel aangeraakt. Ze hebben nog geen woorden. Aanraking is vaak de eerste taal voor een baby.Hoe je die taal kunt verstaan en spreken, is het onderwerp van dit boek van Inga Mol. Met duidelijke illustraties.
  Prijs € 18,95. Bestel

 • Spelenderwijs bewegen

  Bewegen geeft plezier en ontspanning, is gezond en heeft een positief effect op de ontwikkeling van het kind. Een praktisch boek voor pedagogisch medewerkers, vol tips en ideeën.
  Prijs € 26,95. Bestel

 • Deuren open voor ouders

  Pedagogisch medewerkers hebben niet alleen met kinderen, maar ook met ouders te maken. Hoe communiceer je met hen en hoe versterk je de samenwerking? In dit boek komenonder andereaan bod: het intakegesprek, de wenperiode, de breng- en haalcontacten, en de oudercommissie.
  Prijs € 26,95. Bestel

 • ABC voor de kinderopvang

  Welk advies geef je ouders over het speengebruik van hun driejarige? En wat houdt de Reggio Emilia-methode ook alweer in? De antwoorden op deze vragen vind je in dit boek, dat meer dan 75 verschillende onderwerpen beschrijft die voor pedagogisch medewerkers relevant zijn.
  Prijs € 21,95. Bestel 


 • Interactievaardigheden, in print en digitaal, nodigt je uit om beter te leren kijken naar kinderen en van daaruit aan de slag te gaan met de zes interactievaardigheden. Deze zes interactievaardigheden worden diepgaand uitgewerkt en vertaald naar de verschillende leeftijdsgroepen baby, peuter, kleuter als schoolkind.
  Prijs: NU slechts € 29,95 Bestel

Pedagogisch Kaders

 • Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar

  Elly Singer en Loes Kleerekoper stelden dit Pedagogisch kader samen.Het ondersteunt en inspireert pedagogisch medewerkers in een kinderdagverblijf bij hun dagelijks werk. Het vormt onder meer ook de basis voor het pedagogisch beleid van kindercentra.
  Prijs € 19,95. Bestel

 • Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

  Met dit boek in de hand kunnen de pedagogisch medewerkers van bso’s onderbouwde keuzes maken voor hun werkwijze met de kinderen. De auteurs leggen uitwat de bso kan bijdragen in het leven van kinderen van 4 tot 13 jaar.
  Prijs € 19,95. Bestel

 • Samen verschillend/ Pedagogisch kader diversiteit

  Samen verschillend gaat over werken met diversiteit in de kinderopvang en is een vervolg op Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar en Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar. Het boek werd geschreven door Anke van Keulen en Elly Singer.
  Prijs € 19,95. Bestel

 •  
  Gastouders zijn belangrijke opvoeders. Samen met ouders en andere volwassenen zorgen zij voor een veilige omgeving waarin kinderen kunnen spelen en leren. Pedagogisch kader gastouderopvang is een boek voor gastouders en bemiddelingsmedewerkers.
  Prijs: € 19,95 Bestel