Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Naar een TOP schakelklas!

Lange Viestraat 371, Utrecht
119 Bso/Brede school, Management

Details evenement

01 februari 2017
13:00 uur
Lange Viestraat 371, Utrecht
Sardes
m.stoop@sardes.nl
030-2326200
€ 90

01 februari 2017: Naar een TOP schakelklas!

De schakelklassen bestaan nu ruim tien jaar in Nederland. In deze bijeenkomst krijgt u informatie over de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkelingen die zich in de loop der tijd hebben voorgedaan. We bespreken landelijk en gemeentelijk onderzoek naar de effecten van schakelklasonderwijs. Kees Broekhof laat zien op welke manier de schakelklas kan bijdragen aan een vergroting van woordenschat, technisch en begrijpend lezen. Karin Hoogeveen presenteert een kwaliteitskader voor de schakelklassen dat gemeenten, schoolbesturen en scholen kunnen inzetten om de inhoud en organisatie van de schakelklas te optimaliseren. Maryse Nijhof heeft ervaring met het ontwikkelen van een integraal gemeentelijk beleidskader bestrijden onderwijsachterstanden, waar schakelklassen een essentieel onderdeel van uitmaken.

Programma

13.00 – 13.15 Inloop met koffie en thee
13.15 – 13.30 Korte terugblik en actuele ontwikkelingen door Karin Hoogeveen
13.30 – 14.15 De top schakelklas door Kees Broekhof
14.15 – 14.45 Pauze en ruimte voor uitwisseling
14.45 – 15.00 Een integraal beleid voor taalontwikkeling, hoe doe je dat? door Maryse Nijhof
15.00 – 15.15 Vinger aan de pols met de kwaliteitskaart door Karin Hoogeveen
15.15 – 16.00 Zelf aan de slag met de kwaliteitskaart
16.00 – 16.30 Reflectie en terugkoppeling
16.30 – 16.00 Afsluiting met een drankje

Resultaat

Het doel van de middag is om deelnemers een concrete aanpak aan te reiken waarmee zij de kwaliteit van de schakelklas(sen) in de eigen scholen of gemeente kunnen versterken en monitoren.


Voor wie

Deze middag is bedoeld voor iedereen die bij de schakelklas is betrokken: gemeenteambtenaren, vertegenwoordigers van schoolbesturen, directeuren, intern begeleiders, schakelklascoördinatoren en -leerkrachten.


Aanmelding en kosten

Deelname kost € 90,- (incl. btw). Hiervoor ontvangt u tevens het Kwaliteitskader schakelklassen. Aanmelden kan via deze pagina. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging.

Bij verhindering heeft u het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits te voren aan de organisatie gemeld. Tot vier weken voor de start kunt u zonder kosten annuleren. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang bent u de volledige deelnemersprijs verschuldigd.


Datum en locatie

Woensdag 1 februari 2017, van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Sardes - De Verdieping, Lange Viestraat 371, Utrecht.