Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Cursus Opbrengstgericht werken met peuters

t/m 26-05-2016 - Rotterdam
390 Kinderdagverblijf, Peuterspeelzaal

Details evenement

10 maart - 26 mei 2016
09:30 uur
Rotterdam
CED-Groep
010 - 407 15 99
€ 625

Waar gaat de cursus over?
Opbrengstgericht werken (OGW) kan ook met peuters! Hoe? Dat leest u in het boekje Peuterstappen. Maar om goed ingevoerd te raken in deze materie en met praktijkvoorbeelden te oefenen is de publicatie ook deze training ontwikkeld. Het boekje Peuterstappen is bij de training inbegrepen en wordt op de eerste bijeenkomst van de training uitgereikt.

In deze training gaat het om:
- ervaren dat spelend leren en opbrengstgericht werken hand in hand gaan
- ervaren hoe inspirerend het is om peuters door opbrengstgericht werken stappen
  verder te brengen in hun ontwikkeling, gebruikmakend van de vve-methodiek waar u mee werkt
- leren hoe u peuters verder kunt brengen op de domeinen taal en rekenen in samenhang met de sociaal emotionele ontwikkeling, waarbij welbevinden van het kind voorop staat
- kennis en handvatten krijgen om opbrengstgericht werken vorm te geven in uw eigen groep
- samen, als organisatie, stappen zetten om opbrengstgericht werken te realiseren

Doel van de training
Aan het eind van de training opbrengsgericht werken met peuters…

- heeft u alle stappen doorlopen van OGW
- weet u wat opbrengstgericht werken betekent op organisatie- en groepsniveau heeft u geleerd gegevens te verzamelen en te interpreteren
- kent u de doelen van SLO, zodat u weet wat van kinderen aan het einde van de peuterperiode wordt verwacht
- kent u de ontwikkelingslijnen waarlangs kinderen zich ontwikkelen
- kunt u de gegevens omzetten in doelen en handelen