Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Kwaliteit in de kinderopvang is juist nu geen luxe!

De Observant, Amersfoort
256 Kinderdagverblijf, Bso/Brede school

Details evenement

31 oktober 2013
10:00 uur
De Observant, Amersfoort
ChidCare International
€ 250,–. Leden Brancheorganisatie Kinderopvang € 170,–.

 

 

 

 

Kwalitatief goede kinderopvang bieden. Het lijkt zo vanzelfsprekend. De praktijk van alledag laat echter zien dat er geen eenduidige mening is over wat nu precies die kwaliteit is en moet zijn. Vraag ouders anno nu naar wat zij verstaan onder kwaliteit en een groot deel antwoord ‘flexibiliteit’, vraag het een kinderopvangondernemer en hij zal zeggen ‘dat kost geld’. De pedagogisch medewerker zal reageren met ‘meer tijd voor het individuele kind’, de basisschoolleerkracht wil een goed taalaanbod, de overheid ‘vier ogen en oren’, de GGD een RI die alle risico’s in beeld brengt. En de kinderen? Die willen een leuke PM-er die lacht, plezier maakt, spannende verhalen vertelt, buiten een tent bouwt en een dikke kus op je knie geeft als je gevallen bent. sprekers uit Finland, Engeland en Duitsland, en prof. R. Fukkink laten hun licht schijnen over het onderwerp en aan u wordt gevraagd actief mee te doen aan de discussie over hoe kwalitatief goede kinderopvang er uitziet.