Interactievaardigheden

Interactievaardigheden kinderopvang
Children resting

Het belang van een goede interactie

De pedagogische kwaliteit van pedagogisch medewerkers wordt vaak afgemeten aan de kwaliteit van interactievaardigheden. Er zijn er zes: sensitieve responsiviteit, grenzen stellen, praten en uitleggen, respect voor autonomie, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties. Onlangs zijn er twee subsidietrajecten geweest waarin pm’ers op deze gebieden bijgeschoold konden worden. Meer

Pedagogische interactievaardigheden

De zes pedagogische interactievaardigheden zijn belangrijk omdat de vaardigheden van pedagogisch medewerkers de basis vormen van de kwaliteit van de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers hebben met deze interactievaardigheden grote invloed op het welzijn en ontwikkeling van kinderen in de kinderopvang.

Het NCKO (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek) ontwikkelde de zes pedagogische interactievaardigheden.

Wat zijn de pedagogische interactievaardigheden en wat houden ze in?

1) Sensitieve responsiviteit: Pikt de pedagogische medewerker de signalen op van de kinderen en reageert ze op een goede manier? Is hij/zij een veilige haven voor het kind?

2) Respect voor autonomie: Geeft de pedagogische medewerker ruimte aan de kinderen? Stimuleert hij/zij actief dat kinderen zelf iets doen? En op hun eigen manier?

3) Structureren en grenzen stellen: Hierbij gaat het er om of de pm-er op een goede manier de kinderen duidelijk kan maken wat er van de kinderen verwacht wordt en hoe ze ervoor zorgt dat de kinderen zich daar aan houden.

4) Ontwikkelingsstimulering: De pedagogisch medewerker biedt stimulering, aangepast op aandacht, ontwikkelingsniveau en gemoedstoestand van het kind, prikkelt de interesse van het kind maar vermijdt overstimulering en gebruikt de momenten die zich voordoen. De pm’er stimuleert de motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden van kinderen.

5) Praten en uitleggen: Deze vaardigheid gaat om de mate waarin iemand praat en uitlegt (kwantiteit) maar ook om hoe iemand dat doet (kwaliteit).

6) Begeleiden van interacties tussen kinderen. Hoe stimuleer je als pedagogisch medewerker de relaties tussen de kinderen in de groep? Iedere leeftijdsgroep heeft weer zijn eigen uitdagingen.

Kwaliteitsmetingen

Het NCKO heeft de afgelopen jaren een aantal kwaliteitsmetingen gedaan en daarbij gekeken hoe de pedagogisch medewerkers scoren op deze pedagogische vaardigheden. Als het gaat om de algemene vaardigheden als sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie en structureren & grenzen stellen, scoren de pedagogisch medewerkers wel voldoende. Bij de ‘educatieve’ vaardigheden zijn de scores al lager. Vooral het praten& uitleggen en het begeleiden van interacties tussen kinderen, scoren onvoldoende.

Kwaliteitsverhoging

Voormalig minister Lodewijk Asscher maar ook zijn voorgangers zien ook het belang van de pm’er als spil van de kwaliteit. Daarom is Asscher vanaf 2014 gestart met het subsidiëren van de taal- en interactietrainingen. Inmiddels hebben bijna 8.000 pedagogisch medewerkers en meer dan 700 interne trainers de training gevolgd. De regeling, die wordt uitgevoerd door het Agentschap SZW, loopt tot eind 2018. Stichting BKK is verantwoordelijk voor de monitoring van de uitvoeringspraktijk.

Uitgelicht

Meest gelezen

Uitgelicht congres

Jaarcongres Management Kinderopvang 2020

Openingsevent Week van het Jonge Kind

Topsprekers in de Kinderopvang