IKC

Coronavirus
corona

Nieuwe versie protocol kinderopvang en corona

Er is een nieuwe versie van het protocol kinderopvang en corona beschikbaar. Met ingang van 3 december 2021 zijn er twee belangrijke wijzigingen in het coronabeleid. Zo geldt voor kinderen van 4-12 jaar dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten.

21 locaties van SKSG zetten zich in voor de Voedselbank

De komende weken zetten 21 locaties van SKSG zich weer in voor Voedselbank Groningen. Tot en met 17 december kunnen ouders houdbare en verse voedingsproducten inleveren op de locatie waar hun kind opvang krijgt.
Ouders

Hoe langer je moederschap duurt, hoe minder gelukkig je bent

Vrouwen met kinderen zijn in de eerste levensjaren van het kind gelukkiger dan vrouwen zonder kinderen. Op de langere termijn is het juist andersom. Dat blijkt uit een Nederlandse studie.

Lekker warm en lekker koud (cognitieve ontwikkeling)

Dit is natuurlijk een uitgelezen seizoen om over warm en koud te praten. Vooral als je het illustreert met ijs, sneeuw en warme winterdranken en gerechten.

Bouwen met ijs (motorische ontwikkeling)

2 tot 5 jaar Kies allerlei afmetingen, van ijsblokje tot literbak. Als de temperatuur rond het vriespunt is laat je de kinderen er buiten mee bouwen. De jongste kinderen gaan er mee stapelen, laten het omvallen, de oudere kinderen vanaf een jaar of drie kan je een techniek aanleren: met een druppel (lauw) water kunnen […]

Kamperen in de winter (sociaal-emotionele ontwikkeling)

In de winter trek je voor je naar buiten gaat dikke kleren aan. Dat moet omdat de lucht koud voelt aan je huid.

Thema: Winter-warmte

De winter is een boeiende tijd voor kinderen. Het is koud, je trekt lekkere dikke kleren, wanten en mutsen aan.
bvok-over-coulanceregeling-szw

BVOK over coulanceregeling SZW: ‘Het onmogelijke wordt gevraagd van werknemers én…

De BVOK is het niet eens met de coulanceregeling van SZW om het personeelstekort en de werkdruk in de kinderopvang aan te pakken. Tenminste, wél met een voorstel dat er eerder lag, waarbij de GGD overmacht níét als overtreding mocht noteren en formatief ingezette BBL’ers ook meetelden als ‘vast gezicht’. Maar dat voorstel is er niet doorgekomen.
Gezonde Kinderopvang
gezonde-kinderopvang-jong-geleerd-is-oud-gedaan

Gezonde Kinderopvang: jong geleerd is oud gedaan

Jong geleerd is oud gedaan. Juist daarom is het zo belangrijk om al op de kinderopvang te beginnen met een gezonde leefstijl. Het programma Gezonde Kinderopvang maakt aandacht voor die gezonde leefstijl vanzelfsprekend.
Coronavirus
blog-kirsten-frohlich-gesputter-en-gesnotter

Blog Kirsten Fröhlich – Gesputter en gesnotter

Deze winter staan pedagogisch medewerkers opnieuw in open deuren en op tochtige schoolpleinen overdrachten te geven aan ouders. Terwijl leraren uitkijken naar een extra weekje kerstvakantie zullen wij de kinderen opvangen. Kinderen naar huis sturen als personeel niet kan worden vervangen of overschakelen op online lesgeven, is voor onze sector geen optie.

Over ikc

Integrale kindcentra: de toekomst?

Overal in het land werken kinderopvangorganisaties samen met onderwijsinstellingen in Integrale Kindcentra (IKC’s). In deze voorzieningen is sprake van vergaande samenwerking tussen opvang en onderwijs, soms onder één pedagogische visie en/of bestuur. Op andere plekken functioneren kindvoorzieningen nog apart, maar is er bijvoorbeeld wel sprake van een warme overdracht van de bso naar school en andersom. Een blauwdruk voor het IKC bestaat er eigenlijk niet.

Lees meer

De ontwikkeling van brede scholen in Nederland dateert al van een flink aantal jaren geleden. Relatief nieuwer is het project Kindcentra 2020, een initatief van het Kinderopvangfonds. Een kopgroep van bestuurders uit het primair onderwijs (het Pettelaar Overleg), de kopgroep kinderopvang, de kopgroep Wethouders voor kindcentra en Het Kinderopvangfonds hebben de handen ineengeslagen en trekken samen op in dit project. Deze vier partijen hebben een gezamenlijke visie geformuleerd op de toekomst van kindvoorzieningen voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Die visie luidt als volgt:

“Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen – de burger van de toekomst – streven partijen naar integrale voorzieningen voor alle kinderen (en hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar: Kindcentra 2020. In dit Kindcentrum wordt gewerkt volgens één pedagogische en educatieve visie. Kinderen worden in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen; doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg zijn inherent aan deze voorziening. Organisaties uit kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs kunnen, op gelijkwaardige basis, opgaan in deze Kindcentra 2020 en één nieuwe organisatie vormen. Kindcentra 2020 zijn ‘communities’, waar intensief wordt samengewerkt met zor g en welzijn. Pedagogische professionals in deze Kindcentra 2020 werken vanuit het belang van de kinderen, met kennis vanuit verschillende disciplines.”

Gijs van Rozendaal, voorzitter Kindcentra 2020, vindt dat de wijze waarop Nederland onderwijs en kinderopvang heeft ingericht anders moet: ‘Ouders willen in toenemende mate de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een kindcentrum. Kinderen hebben recht op een optimale ontwikkeling. Daarom willen we dat integrale voorzieningen voor alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar mogelijk worden.’ Het project Kindcentra 2020 heeft inmiddels een groot draagvlak gekregen onder werknemersorganisaties, ouderorganisaties, werkgeverorganisaties en politieke partijen.

Belemmerende regels

Steeds meer scholen en kinderopvangorganisaties zien het Integrale Kindcentrum (IKC) als een belangrijk middel om kinderen goed te laten ontwikkelen en kansengelijkheid te bevorderen. Maar door belemmerende regels wordt de oprichting van nieuwe IKC’s vertraagd. De oprichting van IKC’s gaat trager dan scholen en kinderopvangorganisaties zouden willen. Wet- en regelgeving staan in de weg, blijkt uit een peiling van de PO-Raad onder 263 schoolbesturen. Zo mag personeel dat voor de afdeling opvang werkt niet zomaar ook voor de school worden ingezet en moet hetzelfde gebouw aan tegenstrijdige eisen voldoen. Enkele opvallende resultaten uit de peiling: 78% van de schoolbesturen staat zeer positief tegenover de ontwikkeling dat veel po-scholen zich verder ontwikkelen naar IKC; de meest genoemde reden om NIET voor een IKC te kiezen (47%) is dat de wet en regelgeving niet stimulerend werkt en 71% vindt dat bestaande wet- en regelgeving het onmogelijk maakt om volledig in één organisatie op te gaan;

Ouders enthouisast

40% van de ouders met een kind op een reguliere basisschool of kinderdagverblijf, zou hun kind naar een kindcentrum laten gaan als er één in de buurt zou zijn. Dat blijkt uit het onderzoek Ouders over kindcentra, in opdracht van Kindcentra 2020. De gezamenlijke aanpak spreekt ouders aan, en daarmee de aandacht voor de brede ontwikkeling van hun kind, en omdat er professionals met verschillende deskundigheden samenwerken. De belangrijkste motieven voor ouders om hun kind naar een kindcentrum te brengen zijn: ‘Halen en brengen wordt eenvoudiger met alles op een plek’ en ‘Een goede band met professionals’. Ook hechten ouders veel belang aan een veilige en vertrouwde omgeving. Het onderzoek werd uitgevoerd door Oberon onder 999 ouders.

Breder aanbod

De ouders die voor het eerst kennismaken met een kindcentrum vinden het belangrijk dat een kindcentrum een breder aanbod van educatieve, sportieve, culturele en creatieve activiteiten verzorgt. Zij willen dat hun kind meer wordt uitgedaagd om talenten en interesses te ontwikkelen. 40 procent van hen zou overstappen naar een kindcentrum als dit in de buurt is, 45 procent weer het (nog) niet.

Taskforce pleit voor betere aansluiting

In 2016 is De Taskforce Onderwijs-Kinderopvang ingesteld en deze heeft inmiddels zijn advies aangeboden aan demissionair minister Asscher en staatssecretaris Dekker. Er moet een einde komen aan de kloof tussen kinderopvang en basisschool. Samenwerking tussen de verschillende ‘kindvoorzieningen’ moet veel gemakkelijker worden. Dat kan bijvoorbeeld door geïntegreerde Integrale Kindcentra op te zetten. Kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus zijn daarmee het meest gediend. Op deze manier gaan we concreet en praktisch de maatschappelijke tweedeling te lijf. Dat schrijft de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang in zijn advies ‘Tijd om door te pakken’.

De Taskforce roept niet alleen het kabinet op om in actie komen; gemeenten kunnen de samenwerking faciliteren en daarin de regie pakken vanuit hun verantwoordelijkheid voor welzijn en jeugd. En scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang zijn zelf aan zet om een visie te formuleren op wat zij gezamenlijk willen bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen in hun wijk of buurt.

Uitgelicht congres

Openingscongres Week van het Jonge Kind

ReeHorst