IKC’s

IKC's

Deel 4: Dalton Kindcentrum de Markesteen in Zwolle

Stel: je werkt op een bso werkt die gekoppeld is aan een school met een bijzondere visie, zoals een Montessori- of een vrije school. Neem je de pedagogische visie van de school over? Of hou je vast aan jullie eigen pedagogische visie en werkwijze? In deel vier van deze serie gaan we op bezoek bij Dalton Kindcentrum De Markesteen in Zwolle.

Over ikc’s

Overal in het land werken kinderopvangorganisaties samen met onderwijsinstellingen in Integrale Kindcentra (IKC’s). In deze voorzieningen is sprake van vergaande samenwerking tussen opvang en onderwijs, soms onder één pedagogische visie en/of bestuur. Op andere plekken functioneren kindvoorzieningen nog apart, maar is er bijvoorbeeld wel sprake van een warme overdracht van de bso naar school en andersom.

Lees meer