Financiën en bedrijfsvoering

schaarste-aan-mannen-in-de-kinderopvang-ouders-moeten-mannen-meer-gaan-accepteren

Schaarste aan mannen in de kinderopvang: ‘Ouders moeten mannen meer gaan accepteren’

Het is geen nieuws: mannen in de kinderopvang zijn een schaars goed. Zo'n 94 procent van de kinderopvangmedewerkers is vrouw en 6 procent man. Toch wordt er nauwelijks actief ingezet op het vinden van mannelijke medewerkers. Ouders zouden niet staan te springen om meer mannelijke medewerkers. En dat is een gemiste kans, zeggen hoogleraar Ruben Fukkink, Gjalt Jellesma (BOinK) en Emmeline Bijlsma (BK) op NU.nl.
blog-ilse-raasing-vier-muren-en-een-dak

Blog Ilse Raasing – Mannen in de kinderopvang

Na de Robert M.-zaak is het voor werkende mannen in de kinderopvang nooit meer ‘gewoon’ geworden. Een enorm heftige zedenzaak waarbij tientallen slachtoffers betrokken waren. De branche stond op z’n kop en tot vandaag de dag heeft die tijd een stempel gedrukt op het werken van nu.

De mannen van Op Stoom

Het is een bekend gegeven: mannen komen slechts sporadisch voor in de kinderopvang. Een uitzondering hierop is Kinderopvang Op Stoom in Haarlem. De kinderopvangorganisatie telt ruim tien procent mannelijke medewerkers; de bso zelfs twintig procent. Een gesprek met vier mannelijke clustermanagers: Barend-Jan Geels (34), Bas Meerkerk (29), Jean-Philippe Meijer (57) en Jeroen Veenstra (32). Ze zijn vooral nuchter: 'Je moet niet te veel focussen op man/vrouw. Het gaat bij ons om authenticiteit, je mag zijn wie je bent.'
Nederlandse kinderopvang helemaal niet zo duur

Nederlandse kinderopvang helemaal niet zo duur

Als het aan de Britse minister Elizabeth Truss ligt, functioneert de kinderopvang in veel Europese landen beter dan in haar eigen Verenigd Koninkrijk. Ze vindt de opvang in haar land chaotisch en veel te duur. Gezinnen spenderen meer dan een kwart van hun inkomen aan kinderopvang. Alleen in Zwitserland zijn ouders nog meer geld kwijt. Truss roemt het Nederlandse model, waarbij ouders, overheid en werkgevers ieder voor een derde voor de kosten van kinderopvang opdraaien.
Blog Marianne van Hall - Een slimme meid...

Blog Marianne van Hall – Een slimme meid…

Dit is het laatste blog dat ik schrijf als directeur van Sinne kinderopvang. Over twee weken geef ik het stokje over aan mijn opvolger. Dit is voor mij dus een tijd van losse eindjes aan elkaar knopen en ook veel terugkijken. Wat heeft me de afgelopen jaren gedreven?
Mannenonderzoek kan door met nieuwe sponsor

Mannenonderzoek kan door met nieuwe sponsor

Goed nieuws voor de sector: het mannenonderzoek dat Marleen van Polanen sinds juli 2011 uitvoert, gaat verder. Toen Estro zich door de verslechterde marktomstandigheden terugtrok als financier kwam de voortgang van het onderzoek in het geding. Het Kinderopvangfonds bood zich aan als nieuwe sponsor en de Universiteit van Amsterdam legt ook nog wat bij. Van Polanen kan weer verder.

Channah Zwiep – Mannen

Een boze moeder staat ’s ochtends om half negen voor je neus: zij wil niet dat haar peuter verschoond wordt door je mannelijke collega Michael. Hoewel je uitlegt dat je al jaren met hem samenwerkt, is zij niet voor rede vatbaar. Mannen in de kinderopvang; het is altijd wel een wat beladen onderwerp geweest. Sinds […]
Nieuw onderzoek naar mannen in de kinderopvang

Nieuw onderzoek naar mannen in de kinderopvang

De Universiteit van Amsterdam gaat onder leiding van scheidend hoogleraar Louis Tavecchio onderzoek doen naar mannelijke pedagogisch medewerkers. Zijn mannen op de crèche nu wel of niet goed voor peuters, wordt de onderzoeksvraag. Het onderzoek wordt betaald en gehouden bij Catalpa. Het is de eerste keer dat in Nederland de rol van mannen in de […]

Hoe misbruik tegengaan?

Vraag: Welke maatregelen moeten we nemen om misbruik in de kinderopvang tegen te gaan? * Al het nieuwe personeel extra goed screenen 67 %* Anders, want….. (reageer!) 14 %* Overal camera’s ophangen 7 %* Geen mannen meer in de kinderopvang laten werken 5 %* Mannen nooit meer alleen laten met kinderen 4 %* Mannen extra […]
GroenLinks voert actie

GroenLinks voert actie

GroenLinks voerde afgelopen vrijdag in Amsterdam actie tegen de aangekondigde bezuinigingen in de kinderopvang. Tweede Kamerlid Ineke van Gent ging in de stad nog meer handtekeningen binnenhalen voor de actie ‘Handen af van de kinderopvang!‘. De teller stond voor deze actie op 50.000 handtekeningen. De teller staat nu op ruim 58.000 handtekeningen. Werken is goed voor iedereenIneke van […]

Over financiën en bedrijfsvoering

Ondernemerschap en leidinggeven

Kinderopvangeigenaren zijn ondernemers. De bedrijfsvoering die daarbij komt kijken telt vele facetten: van personeelsplanning tot marketing en van good governance tot financieel management. In dit dossier bieden we u inspiratie en input om behalve een goede kinderopvangorganisatie ook een goede werkgever en financieel gezonde organisatie te zijn.

Lees meer

Werkgevers in de kinderopvang hebben het flink voor de kiezen. Afgezien van de normale aspecten van de bedrijfsvoering, gaat er de komende tijd enorm veel veranderen in wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de Wet IKK, de Wet harmonisatie, en de Directe Financiering. Daarnaast zijn veel kinderopvangorganisaties bezig met het vormen van IKC’s en/of werken ze aan gezonde dan wel groene kinderopvang.

Marketing

Sinds er sprake is van echte marktwerking in de kinderopvang en zeker sinds de crisis waarbij veel kinderopvangorganisaties last hadden van krimp, is marketing ook een belangrijk punt van aandacht geworden. Als kinderopvangondernemer moet je je onderscheiden en een goed geolied proces hebben ingericht om potentiële klanten toe te leiden naar een inschrijving. Een goede website maakt een belangrijk onderdeel uit van de marketingstrategie. Sommige organisaties werken met welkomstcadeaus maar hier is ook weer kritiek op geleverd. Er wordt ook  volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van professionele kinderopvang zoals incidentele opvang, meer flexibele opvang, of kinderopvang aan huis.

Klanttevredenheid

Het meten en monitoren van de klanttevredenheid is een belangrijke onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Meerdere bedrijven leveren instrumenten voor een goede manier van het meten van de klanttevredenheid. Ook de communicatie met ouders is belangrijker geworden. Ouders zijn mondiger, hebben meer te kiezen en stellen hogere eisen. De tijd van het heen-en-weerschriftje ligt wel achter ons. De communicatie met ouders gebeurt steeds meer in digitale vorm, via apps of een ander digitaal kanaal.

Personeelsbeleid

Personeelsbeleid is een ander onderdeel van de bedrijfsvoering. Tijdens de crisis waarbij de sector flink gekrompen is, zijn veel pedagogisch medewerkers ontslagen. Nu is de groei weer volop aanwezig, vooral in de Randstad. En veel organisaties hebben moeite om goed personeel te vinden. Er is ook sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Door de toegenomen eisen, verdergaande kwaliteitsverhoging en komende wet- en regelgeving is er vooral behoefte aan mbo’ers niveau 4 en hbo’ers. Deze zijn onvoldoende beschikbaar op de arbeidsmarkt. Daarnaast komen de mbo’ers niveau 3 steeds moeilijk weer aan de bak. Met de Wet IKK worden ook hogere eisen aan de opleiding van pm’ers gesteld. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een project uitgezet, permanente educatie voor pedagogisch professionals  (PEPP). Met dit aanbod kan iedere kinderopvangorganisatie een systeem van permanente educatie opzetten.

Kwaliteitsverbetering

Onder minister Asscher is er voortdurend aandacht geweest voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvang. Volgens Asscher is het belangrijk dat de kinderopvang tegenkracht zoekt bij ouders, maar ook door zelfevaluatie-instrumenten inzet. Een bekende tool is de Governance Code van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) en de beroepsvereniging directeurenkinderopvang (bdKO). Hiermee kan een organisatie goed bestuur aantonen. Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) heeft een menukaart ontwikkeld met verschillende, wetenschappelijk onderbouwde en praktisch toepasbare instrumenten.

Andere onderwerpen die spelen bij de bedrijfsvoering zijn ondermeer ict, klachtenafwikkeling, huisvesting, personeelsplanning. Zie hiervoor de andere relevante dossiers en berichten op kinderopvangtotaal.nl.

Uitgelicht congres

Jaarcongres Management Kinderopvang 2024