Home Tags Zosja

Zosja

Kijken in de keuken van de andere werksoort

Onderwijs en kinderopvang werken steeds vaker samen, bijvoorbeeld in een kindcentrum. Beide sectoren kunnen elkaar versterken, maar zijn ook twee verschillende werelden. Daarom organiseren de BMK en PO Raad twee bijeenkomsten om bij elkaar in de keuken te kijken. 

NPO: inspirerende voorbeelden voor samenwerking tussen kinderopvang en scholen

Het Nationaal Programma Onderwijs is een extra budget voor scholen voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Maar hoe gaat het nu met de inzet en uitvoering van deze NPO-middelen? Dat kan beter. 77 procent van de schooldirecteuren is nog niet tevreden met wat ze met de NPO-middelen doen, zo bleek uit de AVS-enquête. Tijd voor actie.

De superkracht van nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid is veel omvattender dan je op het eerste gezicht zou denken. Ontzettend goed voor de ontwikkeling van kinderen, en belangrijker nog: ontzettend leuk! Motiveren dus die nieuwsgierig Aagjes! Waarom dat belangrijk is en hoe je dat doet, vertelt Jason Fredrick van Eunen, specialist in nieuwsgierig denken.

Een wachtlijst voor de peuter-kleutergroep: ‘Dit gun je eigenlijk ieder kind’

In de peuter-kleutergroep op IKC De Abacus zitten kinderen tussen de 3,5 en 4,5 jaar samen in één groep. Leraar en pm'er werken er samen. Zo'n peuter-kleutergroep is in Nederland nog relatief nieuw. Het uitgangspunt is het aansluiten op de ontwikkeling in plaats van op de leeftijd. Een interview met IKC-directeur Maarten Jurgens, over obstakels en succesfactoren.

Een CO2-meter in ieder schoollokaal

Corona-besmettingen op scholen en kindcentra worden in verband gebracht met een slecht binnenklimaat. Om te zorgen voor een betere ventilatie in klassen hebben het ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-raad en de VNG hierover afspraken gemaakt. In de kinderopvang is dat al veel langer en beter geregeld.

Vernieuwd bestuurlijk managementteam PIT kinderopvang & onderwijs

Max van de Pol, directeur kwaliteit&personeel 7-13 jaar bij PIT kinderopvang & onderwijs, gaat later dit jaar met pensioen. Daarom wijzigt per 1 maart a.s. de samenstelling van het bestuurlijk managementteam van PIT.

‘Wij voetballen en schommelen, terwijl zij alleen maar rondjes in een rolstoel rijden’

Op IKC Oudkarspel weten ze al ruim twee jaar wat het betekent om een écht inclusieve school te zijn. Er zijn daar drie Samen naar School-klassen voor kinderen met een (meervoudige) beperking. Dankzij een actie van groep 8 gaat nu het schoolplein op de schop. Zodat het buitenspelen óók voor de kinderen in een rolstoel een feestje wordt!

Tips voor een groener schoolplein

Tijdens hun bezoek aan de Speeldernis in Rotterdam, ontdekten basisschoolleerlingen hoe fijn spelen in de natuur is. Wat mag volgens kinderen echt niet ontbreken op een groen schoolplein?

Europees geld voor verduurzaming schoolgebouwen

Nederland kan het coronaherstelfonds gebruiken om scholen en integrale kindcentra te verduurzamen. Dat zegt Diederik Samsom. Maar dan moet Nederland daar wel snel een plan voor indienen.

PACT: Werken in interprofessionele teams kan personeelstekort verminderen

De grootste hobbel in het toespitsen van het beroepsbeeld op de verschillende functies binnen een IKC? 'De relatieve onbekendheid met nieuwe functies als de Pedagogisch Educatief Professional (PEP) binnen kindcentra en daarbuiten. Zowel bij professionals maar zeker ook bij de organisaties in de wereld van onderwijs en kinderopvang.'