Home Tags Zelfregulatie

zelfregulatie

Ontwikkeling van kinderen

Kijkgedrag baby voorspelt zelfregulatie in peutertijd

Uit oogbewegingsonderzoek aan de Universiteit Utrecht blijkt dat het kijkgedrag van baby’s kan voorspellen of het kind als peuter moeite zal krijgen om eigen gedrag, gevoelens en gedachten te controleren.

Ontwikkeling van kinderen

Zelfregulatie: de wereld leren kennen

Jonge kinderen kunnen soms impulsief reageren. Ze weten dan vaak nog niet hoe je dat beter kunt aanpakken. Als pm’er kun je daarbij helpen.