Home Tags Vve (voor en vroegschoolse educatie)

vve (voor en vroegschoolse educatie)

VVE ontwikkelingsstimulering

Stelling week 8 & 9 VVE ontwikkelingsstimulering bij jonge kinderen werkt niet Oneens, ook kleine verschillen kunnen belangrijk zijn 39 %Mee eens, dat is allang duidelijk uit alle onderzoeken 35 %M...

VVE en taalachterstanden

Jolanda Rikers – Moelejaan 2

Moelejaan is het Limburgse woord voor praatjesmaker. Tegelijkertijd is het ook de naam van de pilot voor taalstimulering in Zuid Limburg. Met landelijke, provinciale en gemeentelijke middelen zulle...

Jolanda Rikers – Moelejaan

Zuid-Limburg staat aan de vooravond van een grote kwaliteitsinvestering voor peuters. Alle Zuid-Limburgse gemeenten hebben met het ministerie van OCW en de provincie een overeenkomst getekend om de...

VVE en taalachterstanden

Jolanda Rikers – Onderzoek naar dienstverlening

In sommige wijken van Kerkrade komt de BSO niet echt van de grond en loopt het aantal aanmeldingen in de niet-VVE peuterspeelzalen terug. Voordat we in allerlei acties gaan schieten op basis van em...