Home Tags Vve (voor en vroegschoolse educatie)

vve (voor en vroegschoolse educatie)

Taal
'Tekort VVE-leidsters door hoge taaleisen'

‘Tekort VVE-leidsters door hoge taaleisen’

MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en BOinK (belangenvereniging voor ouders) waarschuwen de minister van Onderwijs Van Bijsterveldt voor ontslagen en een acuut tekort aan peuterlei...

VVE en taalachterstanden
VVE-programma's hebben geen effect

VVE-programma’s hebben geen effect

VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) blijkt nauwelijks effect te hebben op de reken- en taalvaardigheden van peuters. Pedagogisch medewerkers zijn niet genoeg in staat de boodschap over te brengen...

Gratis VVE-workshops voor managers

Gratis VVE-workshops voor managers

Managers van kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en basisscholen mogen bij Sardes een gratis Vversterktraining volgen die ze meer inzicht geeft in hoe ze VVE kunnen implementeren in de organ...

VVE en taalachterstanden
Intensieve samenwerking in uniek kindercentrum

Intensieve samenwerking in uniek kindercentrum

In Deventer is het unieke kindercentrum Rivierenwijk geopend waarin de functies kinderopvang, peuterspeelzaal en VVE geïntegreerd worden aangeboden. Hiermee is de harmonisatie tot in een zeer ver s...

Ouders

Uitstel oudertarief VVE

De invoering per 1 januari 2011 van het verplichte laagste ouderbijdragentarief voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) is voorlopig uitgesteld. Dat laat de minister van OCW weten in een brief a...

VVE en taalachterstanden
Gemeente Teylingen voert VVE-subsidie in voor gastouders

Gemeente Teylingen voert VVE-subsidie in voor gastouders

Teylingen is de eerste Nederlandse gemeente die VVE-programma's voor gastouders subsidieert. Meestal denken gemeenten bij de invoering van VVE alleen aan kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, on...

VVE en taalachterstanden
Alle pm'ers Kinderopvang Vlaardingen VVE-geschoold

Alle pm’ers Kinderopvang Vlaardingen VVE-geschoold

Stichting Kinderopvang Vlaardingen zet een grote stap naar volledige harmonisatie nu alle pedagogisch medewerkers een VVE-certificaat hebben behaald. Niet alleen op de peuterspeelzalen, ook op de d...

VVE en taalachterstanden
MOgroep vindt taaltoets geldverspilling

MOgroep vindt taaltoets geldverspilling

MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening heeft kritisch gereageerd op het VVD-voorstel om alle peuters aan een taaltoets te onderwerpen voordat ze naar het basisonderwijs gaan. 'Overbodi...

Enkele wijzigingen Wet OKE

De Tweede Kamer heeft een aantal amendementen en moties van Kamerleden over de Wet OKE aangenomen. Aan de wet zelf verandert niet zoveel, wel aan de financiering van VVE-middelen en de evaluatie va...

Eindhovense kinderopvang bundelt krachten

Achttien Eindhovense kinderopvangaanbieders hebben onlangs hun krachten gebundeld in het Platform Samenwerkende Kindercentra Eindhoven (PSKE) om de pedagogische infrastructuur in Eindhoven te kunne...