Home Tags VVE-programma’s

VVE-programma’s

Integrale kindcentra en brede scholen

Leeuwarder model blijkt effectief

De Friese gemeente Leeuwarden is al jaren bezig met het vormen van Integrale Kindcentra (IKC) en was in 2013 één van de eerste gemeentes die een IKC telde. Inmiddels volgt 90 procent van de peuters een vve-programma. Wethouder Marianne van Hall vertelt over het succesvolle ‘Leeuwarder model’.
VVE en taalachterstanden

VVE in de Kinderopvang

Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) staat in het middelpunt van de belangstelling: in de kinderopvang en daarbuiten. De constatering dat er geen effect is op de ontwikkeling van kinderen kwam hard aan. Maar VVE is meer dan educatie. In dit dossier aandacht voor de discussie over VVE, de programma’s en vooral: VVE in de dagelijkse praktijk.
VVE en taalachterstanden

Methode Taallijn effectief bij kleuters

Methode Taallijn effectief bij kleuters
Het inzetten van het taalstimuleringsprogramma De Taallijn naast een regulier VVE-programma, vergroot de woordenschat bij kleuters. Dat ontdekten onderzoekers van het Expertisecentrum Nederlands.
VVE en taalachterstanden

Kinderopvangtoeslag anders inrichten heeft geen effect

Er zijn verschillende manieren van het uitkeren van kinderopvangtoeslag. Welk scenario levert het meeste op voor de arbeidsmarkt? En welke voor de kinderopvangbranche?
Het anders inrichten van de kinderopvangtoeslag leidt niet direct tot grote verschuivingen op de arbeidsmarkt. Dit ontdekte het Centraal Planbureau (CPB). Dat onderzocht in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken de effecten van alternatieve vormgevingen van de kinderopvangtoeslag, zoals een inkomensonafhankelijke toeslag of een aparte tabel voor kinderdagverblijven en bso’s.
VVE en taalachterstanden

VVE-programma zet pm’er klem

Vroeg-en Voorschoolse Educatie (VVE) is zo bepalend in de kinderopvang en peuterspeelzalen, dat er bijna geen ruimte meer is om te spelen. Daarvoor waarschuwen hoogleraar kinderopvang Ruben Fukkink en ontwikkelingspsycholoog Steven Pont in Trouw. Pont zou liever zien dat het geld voor de VVE wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van pedagogisch medewerkers.
VVE en taalachterstanden

Gastouderland ontwikkelt eigen VVE-programma

Gastouderland ontwikkelt eigen VVE-programma
Het landelijk actieve gastouderbureau Gastouderland heeft een eigen VVE-methode ontwikkeld: Aap! Alle gastouders van het bureau gaan met dit programma werken. Ouders krijgen bij ieder nieuw thema een brief thuisgestuurd zodat ze op de hoogte blijven van wat er bij hun gastouder speelt.
VVE en taalachterstanden

VVE mag ook op Friestalige groepen

VVE mag ook op Friestalige groepen
Friestalige peuterspeelzalen en kinderdagverblijven hoeven niet volledig op het Nederlands over te schakelen om een VVE-locatie te zijn. Zij mogen de Friese taal naast het Nederlands blijven gebruiken. Dit heeft het college van Gedeputeerde Staten van Friesland, naar aanleiding van een brief van minister Dekker, gemeld aan Friese gemeenten.
VVE en taalachterstanden

VVE-programma voor gastouders succesvol

VVE-programma voor gastouders succesvol
Kiki, een VVE-programma speciaal voor de gastouderopvang, is in korte tijd een begrip geworden in de sector. Sinds dit jaar zijn er honderden gastouders die met het programma werken, verspreid door heel Nederland.