Home Tags Vrijwilligers

vrijwilligers

Wet- en regelgeving
Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk: meten met twee maten

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk: meten met twee maten

Waarin verschillen de kwaliteitseisen voor de kinderopvang met die voor peuterspeelzalen? Minister Asscher maakte een overzicht van twaalf punten waar voor de kinderopvang andere kwaliteitseisen gelden dan voor peuterspeelzalen. Voorlopig worden de eisen voor de peuterspeelzaal, ondanks de harmonisatie, niet volledig aangepast naar de eisen van de kinderopvang, zo maakte de minister bekend.
Toezicht kinderopvang
Inspectie peuterspeelzalen verschilt sterk van kinderopvang

Inspectie peuterspeelzalen verschilt sterk van kinderopvang

Als peuterspeelzalen onder de Wet kinderopvang komen te vallen, moet er nog een hoop gebeuren willen ze voldoen aan de kwaliteitseisen die onder die wet gelden. Dat schrijft minister Asscher in een antwoord op de vaste commissie voor Sociale Zaken. Door de Wet OKE zijn de kwaliteitseisen al gedeeltelijk gelijkgesteld aan de eisen voor de kinderopvang, maar nog lang niet helemaal.
Pedagogiek
Motto opvoedingsweek 'Ik tel tot tien'

Motto opvoedingsweek ‘Ik tel tot tien’

De Week van de Opvoeding, die voor de vierde keer plaatsvindt, begint echt een begrip te worden voor ouders, kinderopvang, jeugdzorg, peuterspeelzaalwerk en gemeenten. Dit jaar is het thema van de opvoedweek 'Ik tel tot tien'. De week vindt plaats van 6 tot en met 12 oktober.
Kindermishandeling
Het vierogenprincipe in het kort

Het vierogenprincipe in het kort

Op 1 juli 2013 trad het vierogenprincipe in werking. Daarmee voegde de GGD een extra inspectieonderdeel toe aan de lijst: controleren of een kinderdagverblijf aan het vierogenprincipe voldoet. Wat is het vierogenprincipe, wanneer voldoe je eraan en wie moet er aan het vierogenprincipe voldoen?
Peuterspeelzaal met vrijwilligers mag niet

Peuterspeelzaal met vrijwilligers mag niet

Er zit niks anders op, ook peuterspeelzaal 't Hinnepykje in Sneek moet na 35 jaar overstappen op betaalde leidsters op de groepen. Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher heeft, na Kamervragen van CDA-Kamerlid Pieter Heerma, opnieuw bevestigd dat er geen uitzonderingen op deze regel mogelijk zijn.
Pedagogiek
De Opvoedbus toert door het land

De Opvoedbus toert door het land

Van 1 tot en met 7 oktober is het weer de Week van de Opvoeding. Door het hele land zijn activiteiten georganiseerd, onder andere een opvoedbus die op meerdere plekken stopt. In de bus kunnen als k...
VVE en taalachterstanden
Veiligheid

Teeven in gesprek over veiligheid kindervakantiekampen

Helaas zijn kindervakantiekampen en scoutingkampen in het verleden niet gevrijwaard geweest van misbruik. Ook hier is soms sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag en soms zelfs van seksueel...
Permanente educatie en opleidingen
Snuffelstagiaire

Snuffelstagiaire hoeft geen VOG

Stagaires die een snuffelstage of een maatschappelijke stage doorlopen bij een kinderopvangorganisatie hoeven na 1 juli niet meer een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen. Dit besloot het...
VVE en taalachterstanden
kinderen

Aandacht voor kinderen van gedetineerde moeders

Hulporganisatie Humanitas begint een programma waarin kinderen van gedetineerde moeders worden begeleid. Het project 'Wie let er op de kleintjes?' gaat in alle vrouwengevangenissen in Nederland lop...
VVE en taalachterstanden
VOG

VOG niet gratis voor peuterspeelzalen

Peuterspeelzalen komen niet in aanmerking vor een gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) ontving hierover veel vragen van vrijwilligers van peuterspee...