Home Tags Vrij spel

vrij spel

Spelen en speelgoed

‘Wijs kinderen op risico’s, maar overdrijf niet’

Kinderen worden groot met vallen en opstaan. Een cliché, maar ook een volkswijsheid, vindt Louis Tavecchio, emeritus hoogleraar pedagogiek. Vrijdag 18 oktober 2019 spreekt hij tijdens het congres Topsprekers over risicovol spel. ‘Je moet kinderen wijzen op risico’s, maar overdrijf niet.’
Spelen en speelgoed

Hoe zeven bso’s meer ruimte maakten voor risicovol spel

Een half jaar lang ondersteunde pedagoog en promovendus Martin van Rooijen zeven bso’s bij het organiseren van risicovol spel. Met als resultaat een duidelijke toename van het aanbod van risicovol spel en meer zelfverzekerdheid bij de pedagogisch medewerkers.
Spelen en speelgoed

Toeschouwer of Regelaar: Welke rol speel jij vandaag?

Ontwikkelingspsycholoog Elly Singer is één van de vier topsprekers tijdens het congres Topsprekers in de kinderopvang op 12 oktober. Ze vertelt daar hoe je als pedagogisch medewerker of gastouder kunt bijdragen aan een zo hoog mogelijke spelbetrokkenheid van kinderen. In dit interview gaat ze nader in op het belang van groepssensitiviteit.
Groene kinderopvang

‘Buitenspelen is zo veel meer dan uitrazen’

Bij het binnenspel zijn pm’ers zich vaak wel bewust van hun rol in de ontwikkeling van kinderen. Maar buiten ligt dat anders. Daar blijft het vaak bij toezicht houden of een kind troosten als het gevallen is, stelt pedagoog Dieuwke Hovinga. ‘Zonde, want ook het buitenspel is ongelooflijk belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.’
Spelen en speelgoed

Vrij spel: een ondergeschoven kindje?

Professionele opvoeders timmeren hun dagen te veel dicht met gerichte activiteiten.
Spelen en speelgoed

‘Vrij spel is een ondergeschoven kindje’

Professionele opvoeders zoals leerkrachten en pedagogisch medewerkers timmeren hun dagen te veel dicht met gerichte activiteiten en vergeten de kracht van vrij spel. Wilna van den Heuvel (Hogeschool Utrecht) vraagt daarom aandacht voor het belang van vrij spel.
Spelen en speelgoed

5 tips voor het werken met de schijf van vijf

Speelgoeddeskundige Marianne de Valck heeft de schijf van vijf voor spelen ontwikkeld. Kinderen hebben namelijk inspiratie en structuur nodig om goed te kunnen spelen. De hele dag alleen vrij spel werkt niet. Hoe kun je deze schijf van vijf inzetten? Vijf tips.