Home Tags Vraaguitval

vraaguitval

Financiën en bedrijfsvoering
Aantal gastouders loopt terug

Aantal gastouders loopt terug

In ruim een jaar tijd hebben een kleine vijfduizend gastouders besloten om te stoppen. Stonden er in oktober 2011 nog 50.391 gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, in december 2012 waren het er nog 45.827. Dit schrijft het Eindhovens Dagblad.
Financiën en bedrijfsvoering
Werkkapitaaltekort doet kinderopvang de das om

Werkkapitaaltekort doet kinderopvang de das om

Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft een voorziening getroffen voor 4,3 miljoen euro garantievermogenverlies in 2013. De reden is de verslechterende financiële positie van geborgde kinderopvangorganisaties, en dus de toename van het aantal borgstellingclaims door banken. 'Veel kinderopvangorganisaties kampen met een dusdanig werkkapitaaltekort dat ze het niet meer redden om orde op zaken te stellen. Dat doet ze de das om', aldus John Ringens.
Financiën en bedrijfsvoering
'Kinderopvang zwaarder getroffen dan bouwsector'

‘Kinderopvang zwaarder getroffen dan bouwsector’

De omzetkrimp in de kinderopvang en daarmee het budgetoverschot van het Rijk ligt veel hoger dan door het ministerie is voorzien. Volgens onderzoeksbureau Buitenhek Management & Consult zijn de krimpcijfers van de kinderopvangbranche zelfs aanzienlijk hoger dan de veelgenoemde krimp in de bouwbranche. Het bureau hield een steekproef onder kinderopvangondernemers en vertaalde de uitkomsten naar de Rijksbegroting van het ministerie.
Financiën en bedrijfsvoering
Grote ontslagronde bij Korein

Grote ontslagronde bij Korein

Driehonderd medewerkers van de Eindhovense kinderopvangorganisatie Korein gaan hun baan verliezen. Dit vermeldt het Eindhovens Dagblad. De grote ontslagronde is onvermijdelijk vanwege de aanhoudende vraaguitval. Alle lagen van de organisatie worden getroffen.
Financiën en bedrijfsvoering
Vraaguitval gaat onverminderd door

Vraaguitval gaat onverminderd door

In het eerste kwartaal van 2013 is de vraaguitval in de kinderopvang weer fors meer dan in 2012. De dagopvang is met gemiddeld negen procent teruggelopen, de buitenschoolse opvang met ruim zeven procent. In de gastouderopvang vallen ook klappen: daar kampen twee op de drie ondernemers met een vraaguitval van gemiddeld vijf procent. Dit blijkt uit de enquête van de Brancheorganisatie Kinderopvang onder 1150 leden.
Financiën en bedrijfsvoering
Gastouderopvang heeft minste last van vraaguitval

Gastouderopvang heeft minste last van vraaguitval

Gastouders hebben te maken met vraaguitval, maar minder dan in de dagopvang en buitenschoolse opvang. Toch blijft het percentage gastouders dat in het eerste kwartaal van 2013 met vraaguitval te maken had groot: bijna zestig procent. Dit blijkt uit de enquête van Brancheorganisatie Kinderopvang onder haar leden.
Financiën en bedrijfsvoering
Asscher belooft nog niks over kinderopvang

Asscher belooft nog niks over kinderopvang

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken kan nog niet toezeggen of er meer geld komt voor de kinderopvang. Hij werkt aan een analyse van de problemen in de sector. In april krijgt de Tweede Kamer meer informatie. Het kabinet komt dan met de Voorjaarsnota, een jaarlijkse tussenstand van de lopende overheidsbegroting. 'Ik kan nog niks beloven', zei Asscher donderdag in de Kamer.
Financiën en bedrijfsvoering
Mogelijk parlementair onderzoek kinderopvang

Mogelijk parlementair onderzoek kinderopvang

Het CDA overweegt een parlementair onderzoek naar de problemen bij de kinderopvang als minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken donderdag geen uitzicht biedt op een blijvende oplossing. Tweede Kamerlid Pieter Heerma zal dat donderdag naar voren brengen tijdens een overleg met de minister.
Financiën en bedrijfsvoering
'Draai bezuinigingen kinderopvang terug'

‘Draai bezuinigingen kinderopvang terug’

Draai de bezuinigingen in de kinderopvang terug. Het geld dat de overheid bespaart door de teruglopende vraag naar kinderopvang, moet in de sector zelf worden geïnvesteerd. Zorg ervoor dat ouders meer kinderopvangtoeslag krijgen nu minder mensen er gebruik van maken.
Financiën en bedrijfsvoering
Veel faillissementen in Brabantse kinderopvang

Veel faillissementen in Brabantse kinderopvang

Het gaat niet goed met de bezetting van kinderopvangcentra in Brabant. Alleen al in Tilburg, Breda, Den Bosch, Roosendaal, Eindhoven en Oss zijn er sinds 1 november 2012 52 kinderdagverblijven en 77 bso's failliet gegaan. Dit meldt Omroep Brabant op haar website.