Home Tags Vraaguitval & krimp

vraaguitval & krimp

Wet- en regelgeving
Dit jaar wordt de Wet kinderopvang geëvalueerd. Minister Asscher zet uiteen wat de doelstellingen zijn van dit onderzoek.

Onderzoek naar functioneren Wet kinderopvang

Functioneert de Wet kinderopvang goed en bereikt hij wat hij wil bereiken? Daarover buigt het ministerie van Sociale Zaken zich dit jaar. Er is in het onderzoek ook ruimte om het effect van het huidige kinderopvangbeleid op de arbeidsparticipatie te onderzoeken. Dit is te lezen in een voorproefje van het onderzoek dat minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer geeft.
Financiën en bedrijfsvoering
De Tuimelaar besteedt stafdiensten uit aan collega

De Tuimelaar besteedt stafdiensten uit aan collega

Kinderopvangorganisatie KDV De Tuimelaar uit Eindhoven gaat haar stafdiensten uitbesteden aan Spring Kinderopvang. De kleine kinderopvangorganisatie, bestaande uit zes groepen, wil koste wat kost de eigen identiteit behouden, maar moet besparen om te blijven bestaan. Spring Kinderopvang biedt de helpende hand.
Wet- en regelgeving
Dit vonden jullie het meest interessant in 2014

Dit vonden jullie het meest interessant in 2014

2014 was opnieuw een roerig jaar voor de kinderopvangbranche. We hadden gehoopt op rustiger vaarwater, maar de vraaguitval hield aan en grote organisaties zoals Estro en Triodus vielen om. Maar de kinderopvang moet verder, blijkt duidelijk uit de top 10 meest gelezen artikelen dit jaar op Kinderopvangtotaal. Het zijn veelal optimistische, praktische en toekomstgerichte artikelen die het goed deden dit jaar. Kortom: we blijven op zoek naar manieren om de crisis in 2015 hopelijk volledig achter ons te laten.
IKC
Wetenschappers schetsen ideaal opvoedklimaat

Wetenschappers schetsen ideaal opvoedklimaat

Dertien wetenschappers bogen zich, in opdracht van Childcare International, over de vraag wat een ideaal opvoed- en onderwijsklimaat is voor kinderen van 0-12 jaar. Zij pleiten voor twee afzonderlijke ontwikkelplannen voor de kinderopvang en het onderwijs die vloeiend in elkaar overlopen. ‘De basisschool moet oppakken wat er in de voorschool is ontwikkeld, anders verdwijnt het effect.’
Pedagogiek
'Rol van stafpedagogen wordt ondergewaardeerd'

‘Rol van stafpedagogen wordt ondergewaardeerd’

Met vallen en opstaan is de afgelopen twintig jaar een kinderopvangpedagogiek ontwikkeld. Pedagoge en ontwikkelingspsychologe Elly Singer maakt zich zorgen over hoe deze de laatste jaren weer is afgebrokkeld. In het dagblad Trouw komt Singer op voor de belangrijke rol die stafpedagogen en pedagogisch leidinggevenden de afgelopen jaren hebben gespeeld in de kinderopvangpedagogiek. Maar op deze functies is de laatste jaren stevig bezuinigd.
Financiën en bedrijfsvoering
Cao-inzetten liggen voorlopig te ver uit elkaar

Cao-inzetten liggen voorlopig te ver uit elkaar

De cao-onderhandelingen voor de kinderopvang zijn tijdelijk opgeschort. Er zijn drie onderhandelingsbesprekingen geweest tussen de Brancheorganisatie Kinderopvang en de vakbonden, maar daaruit blijkt dat de inzetten ver uit elkaar liggen. Een evenwichtig akkoord lijkt ver weg, maar de cao loopt op 31 december 2014 af.
Kwaliteit Opvang
Vraaguitval vooral door lagere en modale inkomens

Vraaguitval vooral door lagere en modale inkomens

Het gebruik van kinderopvang is in het derde kwartaal van 2014 niet veel veranderd ten opzichte van het tweede kwartaal. Maar vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2013 valt op hoe groot de vraaguitval is van kinderen uit gezinnen met een lager en modaal inkomen ten opzichte van de hogere inkomens. Dit blijkt uit de kwartaalcijfers die minister Asscher publiceerde.
'Nederland heeft actieve geboortepolitiek nodig'

‘Nederland heeft actieve geboortepolitiek nodig’

Het collectieve belang van kinderen krijgen voor de maatschappij is groot. Dit schrijft Robin Fransman, jarenlang adjunct-directeur bij Holland Financial Centre in zijn nieuwe boek Sparen is geen deugd. Fransman begrijpt niet waarom de Nederlandse politiek het krijgen van kinderen niet meer stimuleert, zoals Scandinavische landen dat wel doen. 'Dus waar is de gratis kinderopvang?'
Ouders
'Kinderen in grensregio met 3 jaar naar school'

‘Kinderen in grensregio met 3 jaar naar school’

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs laat een proefballonnetje op. Hij ziet dat de daling van het aantal leerlingen op scholen in Zeeuws-Vlaanderen zo groot is, dat scholen bijna geen bestaansrecht meer hebben. Ouders kiezen voor goedkopere opvang en onderwijs in België. Daar gaan kinderen al vanaf 2,5 jaar nar school. Dekker wil de toelatingseis voor kinderen op basisscholen in grensregio's daarom verlagen naar 3 jaar.
Financiën en bedrijfsvoering
Rotterdam krimpkoploper kinderopvang

Rotterdam krimpkoploper kinderopvang

Vraaguitval in de kinderopvang grijpt niet overal even hard om zich heen. De regionale verschillen zijn groot. Onderzoeksbureau Buitenhek heeft de vraaguitval in 2013 per gemeente in beeld gebracht. De vier krimpkoplopers zijn hetzelfde als in 2012: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Almere. Maar in Rotterdam liep de vraag naar kinderopvang het meest terug.