Home Tags Vog (verklaring omtrent gedrag)

vog (verklaring omtrent gedrag)

Toezicht kinderopvang
In 2013 al uitten Nederlandse GGD's hun zorgen over de controle van gastouders en hun huisgenoten.

Gebrekkige controle op huisgenoten gastouders

Gastouders die hun vak niet meer uit kunnen oefenen, kiezen er vaak voor om de huisgenoot uit te laten schrijven op hun opvangadres. Maar vervolgens controleert niemand of dat daadwerkelijk gebeurt.
Er staat  ook vermeld aan welke kwaliteitseisen een kinderopvang moet voldoen.

Stappenplan: zo start je een eigen kinderopvang

De Rijksoverheid heeft een stappenplan om een eigen kinderopvang te starten gepubliceerd.
Wet- en regelgeving
Van 1 maart 2013 tot 1 november 2015 is er 124 keer aan de bel getrokken omdat iemand in de fout was gegaan.

Personenregister moet kinderopvang nog veiliger maken

Als het aan minister Asscher ligt, krijgt de kinderopvangbranche een personenregister. Dat is een verregaander en volgens de minister een veiliger systeem dan de continue screening waar de branche nu mee werkt. Nieuw is dat ook van stagiaires, vrijwilligers, zelfstandigen en uitzendkrachten een Verklaring Omtrent Gedrag wordt gevraagd.
Toezicht kinderopvang
De gemeente Utrecht heeft geen vertrouwen in de houder van bso Evita en besluit de deuren van de locatie definitief te sluiten.

Bso Evita moet defintief deuren sluiten

Ondanks hulp van buitenaf, moet de in opspraak geraakte bso Evita in Utrecht definitief dicht. De locatie is per 28 maart uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geschrapt. Dit heeft de gemeente Utrecht besloten nadat opnieuw bleek dat de bso niet aan de wettelijke eisen voldeed.
VVE en taalachterstanden
Modelrapporten 2015 kinderopvang beschikbaar

Modelrapporten 2015 kinderopvang beschikbaar

Kinderopvanglocaties, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders moeten voldoen aan kwaliteitsregels volgens de Wet kinderopvang. Toezichthouders zoals de GGD controleren hierop. In de nieuwe modelrapporten is te zien hoe zij de kwaliteitseisen uit de wet het komende jaar 2015 beoordelen.
Wet IKK
Inspectie nieuwe gastouders blijft achter

Inspectie nieuwe gastouders blijft achter

Gastouders krijgen minder dan hun collega’s in kinderdagverblijven en bso’s te maken met inspecties. De afspraak is dat gemeenten 5 procent van hun geregistreerde gastouders op jaarbasis controleren. Om de branche veilig te houden, wordt wel streng aan de poort gecontroleerd. Zorgelijk is het daarom dat de 100-procent-controle niet is behaald in 2013.
Kindermishandeling
Personenregister kinderopvang komt er

Personenregister kinderopvang komt er

Minister Asscher bereidt een voorstel voor om de Wet Kinderopvang te wijzigen. Hij wil namelijk de gegevens van alle personen die werkzaam zijn in de kinderopvang en peuterspeelzalen verwerken in een personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Met ingang van 2016 wordt iedereen die in de sector werkzaam is volledig en blijvend gescreend.
Kindermishandeling
Continue screening succesvol

Continue screening succesvol

Gemiddeld komen er elke maand vijf meldingen over strafbare feiten binnen bij de GGD door continue screening. In verreweg de meeste gevallen gaat het om meldingen over huisgenoten van gastouders. De meeste signalen gaan over geweldsovertredingen. Bij de helft van de meldingen is de desbetreffende persoon niet meer werkzaam in de kinderopvang.
Permanente educatie en opleidingen
Nederlandse gastouder goed opgeleid in Europa

Nederlandse gastouder goed opgeleid in Europa

De opleidingseisen voor Nederlandse gastouders zijn hoger dan in andere Europese landen. Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek van het Kohnstamm Instituut in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Het onderzoek moet inzicht geven in hoe Nederlandse gastouderopvang zich verhoudt tot gastouderopvang in andere, West-Europese landen.
Ouders
‘De sector weet het niet beter dan ouders’

‘De sector weet het niet beter dan ouders’

Iemand die een kinderopvang wil beginnen, hoeft daarvoor geen diploma’s te halen. Ondernemers hebben alleen een VOG nodig. Is het niet gek dat iedereen zomaar een kinderdagverblijf kan starten? Wij vroegen het Brancheorganisatie Kinderopvang.