Home Tags Vog (verklaring omtrent gedrag)

vog (verklaring omtrent gedrag)

Wet- en regelgeving

Alleen VOG-kinderopvang nog geldig voor personenregister

Iedereen die werkzaam is in de kinderopvang met een Verklaring Omtrent Gedrag met profiel 60 (onderwijs), 40 (vakantiegezinnen en adoptie) en 45 (gezondheidszorg en welzijn van mens en dier) moet binnenkort een nieuwe VOG aanvragen.
Wet IKK

Vragen en antwoorden over structureel aanwezigen

Er zijn nog veel vragen over het inschrijven van ‘structureel aanwezigen’ in het personenregister. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beantwoordt in een brief de meeste gestelde vragen.
Wet IKK

Personenregister: de feiten op een rij

Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. Voor wie geldt dat? En hoe werkt de inschrijving? Wat zijn de kosten? Nog even alle feiten op een rij.
Wet- en regelgeving

SGP: ‘VOG overblijfouders op kleine scholen onnodig’

Medewerkers in de tussenschoolse opvang zijn verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. ‘Dat is merkwaardig’, vindt Roelof Bisschop van de SGP. ‘Zeker op kleine scholen, waar iedereen elkaar kent. Behandel deze overblijfouders net als andere vrijwilligers.’
Toezicht kinderopvang

Personenregister vanaf 1 mei 2016

Personenregister vanaf 1 mei 2016
Nu ook de Eerste kamer heeft ingestemd met de wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, is de komst van het personenregister voor de kinderopvang een feit. Dit register treedt op 1 mei 2016 in werking.
Financiën en bedrijfsvoering

Personenregister kinderopvang bijna definitief

Huidige werknemers worden sinds 1 januari 2013 al continue gescreend
De gegevens van iedereen die werkzaam is in de kinderopvang komen in dit register.
Integrale kindcentra en brede scholen

Voorstel voor hogere vergoeding tso-vrijwilligers

Voorstel voor hogere vergoeding tso-vrijwilligers
Vrijwilligers in de tussenschoolse opvang (tso) hebben recht op een hogere onkostenvergoeding, een gratis VOG en gratis opvang van hun eigen kinderen. Hiervoor pleit Tweede Kamerlid Michel Rog van het CDA.
Permanente educatie en opleidingen

Kinderopvang krijgt personenregister

Een medewerker hoeft straks niet meer bij wisseling van werkgever een nieuwe VOG aan te vragen en de werkgever hoeft de VOG van de medewerkers niet meer in zijn administratie op te nemen.
De Tweede Kamer heeft definitief ingestemd met de komst van het personenregister voor de kinderopvang. In dit register staan de VOG-gegevens van alle medewerkers, vrijwilligers,stagiaires, gastouders, zelfstandigen en uitzendkrachten in de kinderopvang. Het moet de continue screening nog betrouwbaarder maken.
Wet- en regelgeving

Kamer steunt komst personenregister kinderopvang

De inschrijving in het personenregister zal voor een nog vast te stellen termijn voor iedereen gratis zijn.
De Tweede Kamer staat achter het voorstel van minister Asscher om een personenregister voor de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk in te stellen. Met het personenregister is de veiligheid in de branche nog beter gegarandeerd, denkt de minister.
Toezicht kinderopvang

Gebrekkige controle op huisgenoten gastouders

In 2013 al uitten Nederlandse GGD's hun zorgen over de controle van gastouders en hun huisgenoten.
Gastouders die hun vak niet meer uit kunnen oefenen, kiezen er vaak voor om de huisgenoot uit te laten schrijven op hun opvangadres. Maar vervolgens controleert niemand of dat daadwerkelijk gebeurt.