Home Tags VNG

VNG

Wet- en regelgeving
'Kinderen zijn de toekomst'

Branchepartijen willen ruimte voor samenwerking onderwijs

De wens voor meer samenwerking met het onderwijs, bijvoorbeeld in een integrale kindvoorziening, wordt al heel lang gekoesterd. Maar de ontwikkelingen gaan de Brancheorganisatie Kinderopvang, PO-Raad en de MOgroep niet snel genoeg. Daarom doen de partijen, met steun van de VNG, staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker en minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher een voorstel: Geef kinderen de ruimte.
Kwaliteit Gastouderopvang
VNG roept gemeenten op helder te zijn over leges

VNG roept gemeenten op helder te zijn over leges

Er moet meer helderheid komen waarop een legesbedrag van een gemeente is gebaseerd. Dat betekent dat gemeenten hun burgers en ondernemers duidelijk moeten maken hoe hun legesbedrag precies is opgebouwd. Dit zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Spelen en speelgoed
Diederik Samsom pleit voor het onderwijzen van alle 3-jarigen in Nederland om segregatie te voorkomen. Maar vergelijkbare plannen van de VNG komen er bij minister Asscher en het kabinet niet door.

Samsom zet kinderopvang bij peuters buitenspel

[([002_rb-image-1701416.jpeg])]

De gemeente Rotterdam lijkt PvdA-leider Samsom te hebben geïnspireerd voor zijn opiniestuk. Onlangs werd bekend dat alle Rotterdamse peuters vanaf hun tweede levensjaar naar school gaan. In groep 0 worden ze

Gezonde Kinderopvang
SKH komt op voor peuters die buiten de boot vallen

SKH komt op voor peuters die buiten de boot vallen

Stichting Kinderopvang Huizen opent haar deuren voor een groep peuters die buiten de boot vallen. Deze peuters hebben geen achterstanden, dus komen niet in aanmerking voor VVE-subsidie van de gemeente. Maar ze komen ook niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag omdat alleen hun moeder of vader werkt. Peuters die in deze groep vallen, zijn voor een gereduceerd tarief welkom op het kinderdagverblijf.
Wet- en regelgeving
'Kwaliteitsverlies door grotere peutergroepen’

‘Kwaliteitsverlies door grotere peutergroepen’

In 2015 mag 1 beroepskracht maximaal 8 kinderen op een horizontale peutergroep opvangen op zowel kinderdagverblijven als peuterspeelzalen. De ratio’s verschillen nu van elkaar en dat vindt Asscher onwenselijk. Pedagoog Ans Vermeulen had liever gezien dat de ratio voor kinderdagverblijven leidend zou worden vanaf 2015. Ook Abvakabo FNV is niet blij: 'In deze zware tijden een verslechtering aanbrengen op de kwaliteit vinden wij op zijn zachtst gezegd geen slimme zet.'
VVE en taalachterstanden
Verschil in peutervisie VNG en kabinet blijft

Verschil in peutervisie VNG en kabinet blijft

Hoe komt de opvang van peuters eruit te zien? Het Ministerie van Sociale Zaken is, onder leiding van minister Asscher, al jaren bezig met de harmonisatie van peuteropvang. Maar zijn plannen gaan voor branchepartijen in de kinderopvang en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) niet ver genoeg. Zij zien liever gratis dagdelen voor alle peuters. Dat is volgens Asscher financieel absoluut niet haalbaar.
Toezicht kinderopvang
Toezichthouder krijgt andere rol bij inspectie

Toezichthouder krijgt andere rol bij inspectie

Het gesprek tussen kinderopvangeigenaar/ -professional en toezichthouder gaat vaak alleen over regels en structurele kenmerken. Maar dit gesprek moet wat minister Asscher gaan over wat er op de groep echt toe doet. Met het herijken van kwaliteitseisen voor de kinderopvang, moet de toezichthouder een belangrijke gesprekspartner worden voor kinderopvanginstellingen.
Wet- en regelgeving
Wat betalen ouders voor de peuterspeelzaal in 2015?

Wat betalen ouders voor de peuterspeelzaal in 2015?

Net als de kinderopvangtoeslagregeling, zijn de kosten voor de peuterspeelzaal inkomensafhankelijk. Hoe meer ouders verdienen, hoe meer zij per uur betalen voor de peuterspeelzaal. Deze inkomenstabel heeft veel overeenkomsten met de tabel voor kinderopvangtoeslag in 2015. Wie betaalt wat voor de peuterspeelzaal in 2015? De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) maakt de adviestabel voor de ouderbijdrage in 2015 bekend.
Integrale kindcentra en brede scholen
PO-Raad: twijfel over peuterbeleid groeit in Kamer

PO-Raad: twijfel over peuterbeleid groeit in Kamer

Steeds meer politici in de Tweede Kamer beginnen in te zien dat het stelsel kinderopvang, peuterwerk en onderwijs gemoderniseerd moet worden. Dat zegt de PO-Raad naar aanleiding van de brede steun voor de motie van D66. Zij dienden een motie in om de SER onderzoek te laten doen naar het functioneren van de huidige voorschoolse voorzieningen. Naast D66 steunden de PvdA, de SP en GroenLinks het plan.
Wet IKK
Asscher ontraadt bijna alle moties

Asscher ontraadt bijna alle moties

Asscher ziet niets in moties om het ontwikkelrecht van peuters vast te leggen of toestemming te krijgen voor zijn peuterbeleid van de VNG. Dit bleek uit de korte reactie van de minister van Sociale Zaken op de ingediende moties na het Algemeen Overleg van vorige maand.