Home Tags VNG

VNG

Wet Harmonisatie

Asschergelden bevroren op 30 miljoen euro

De Asschergelden worden niet verder verhoogd tot 60 miljoen euro in 2021, maar blijven op maximaal 30 miljoen euro steken. Er blijken veel minder peuters onder de regeling te vallen dan van te voren verwacht.
Beroepskracht-kindratio (bkr)

Tips om afwijken vaste gezichten-regel te motiveren

Hoe voorkomen kinderopvanghouders dat de inspecteur een overtreding constateert in het vaste gezichten-criterium, als er sprake is van overmacht?
Wet IKK

Invulling toezicht vaste gezichten criterium onwerkbaar’

Als het aan de toezichthouders ligt zijn kinderopvangorganisaties in overtreding als zij vanwege overmacht niet aan het vaste gezichtencriterium kunnen voldoen. Dat is totaal onwerkbaar, zegt Brancheorganisatie Kinderopvang.
Wet- en regelgeving

Doorbreek scheidslijn kinderopvang en voorschoolse educatie’

Nog altijd loopt er in Den Haag een strakke scheidslijn tussen de twee kampen kinderopvang en voorschoolse educatie. Vijf branchepartijen vragen het ministerie om dit te doorbreken.
Kindermishandeling

Experiment om aanpak kindermishandeling te verbeteren

Aanpak-kindermishandeling-AdobeStock.jpg
In zes gemeenten is geëxperimenteerd met een verbeterde aanpak van kindermishandeling. Het accent lag daarbij vooral op het oplossen van knelpunten die professionals ervaren bij de aanpak van kindermishandeling.
VVE en taalachterstanden

VNG weigert advies aan staatssecretaris Dekker

1-sander-dekker-ANP.jpg
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft geen advies aan staatssecretaris Dekker van Onderwijs voordat de korting van € 40 miljoen op het budget van gemeenten van tafel is. Dat schrijft de VNG in een brief aan de staatssecretaris.
Wet- en regelgeving

IKC-proeftuinen geselecteerd om diversiteit

1Proeftuin-IKC.jpg
De vier geselecteerde gemeenten/regio’s voor de proeftuinen kindcentra van de VNG vormen een divers geheel. Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Zaanstad en de regio Noord-Groningen verschillen niet alleen qua ligging van elkaar, maar ook in hun aanpak.

Bereik peuters moet naar 100 procent groeien

Bereik-peuters.jpg
In 2021 moeten alle peuters gebruik maken van een voorschoolse voorziening. De VNG gaat vanaf nu monitoren of dit gemeenten lukt.
Toezicht kinderopvang

Kwaliteitsoordeel moet kinderopvang echt transparant maken

Kwaliteitsoordeel.jpg
VNG en GGD zijn positief over de stap om te komen tot een kwaliteitsoordeel voor de kinderopvang.
Integrale kindcentra en brede scholen

Werk toe naar ontwikkelrecht’

1 Brief ontwikkelrecht.jpg
Vijf (branche)partijen vragen Commissieleden Kinderopvang in de Tweede Kamer het ontwikkelrecht voor kinderen niet uit het oog te verliezen.