Home Tags VIB

VIB

Ontwikkeling van kinderen

Blog Simon Hay – Jongens: speels of stoorzender?

Waarschijnlijk herkennen we het allemaal: jongens zijn over het algemeen drukker en speelser dan meisjes. En dat heeft flinke consequenties, zo heeft Amerikaans onderzoek nu aangetoond. Leerkrachten bestempelen het gedrag van jongens namelijk vaker als negatief en dat zou er uiteindelijk zelfs toe leiden dat klasgenootjes minder graag met ze spelen … Ik schrik ervan en vraag me af: is dit onderzoek ook van toepassing op de kinderopvang?

Permanente educatie en opleidingen
VVE-VIB.jpg

VVE efficiënter in combinatie met VIB

Een VVE-studie is effectief net als VIB, maar deze vormen combineren, verbetert nog meer vaardigheden.
Gezonde Kinderopvang
'Wij laten onvoldoende zien wat wij betekenen voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen.'

Blog Simon Hay – Onbewust bekwaam

Lekker dat je de hele dag buiten mag zitten, ik moet helaas werken.’ Een veel gehoorde uitspraak van ouders als zij hun kind op een zonnige dag bij ons achterlaten. Met verandering van de naam van de functie van leidster naar pedagogisch medewerker hadden we gehoopt duidelijk te maken dat het werken met kinderen in de kinderopvang een vak is, veel meer oppas.
Permanente educatie en opleidingen
‘Ouders moeten met opvoedvragen bij ons terecht kunnen’

‘Ouders moeten met opvoedvragen bij ons terecht kunnen’

De kinderopvang staat bol van opvoedexpertise. Ouders schatten dat niet altijd op waarde. Bij Kinderopvang Walcheren willen ze zich sterker profileren als partner in de opvoeding. De Zeeuwse kinderopvanginstelling organiseert daarom pedagogische workshops voor klanten en andere geïnteresseerde ouders.
Permanente educatie en opleidingen
Pedagogen starten tegenactie BKK

Pedagogen starten tegenactie BKK

Twee pedagogen van de Haagse kinderopvangorganisatie Triodus vragen met een petitie aandacht voor de pedagogische behoefte van het werkveld op het gebied van taal en interactie. De keuze voor de vijf gesubsidieerde trainingen moet niet gebaseerd zijn op financiële afwegingen, maar op kwalitatieve afwegingen, vinden zij. De petitie wordt begin september overhandigd aan de Tweede Kamer.
Permanente educatie en opleidingen
Blog Monika Katinger - Het belang van het ‘opladen’

Blog Monika Katinger – Het belang van het ‘opladen’

Druk, druk druk, iedereen heeft het druk. Mensen in de bus kijken vaak nors (vooral op maandagochtend), de dagen verstrijken, de één na de ander… maandag, dinsdag… weekend… En weer opnieuw vanaf het begin…
Permanente educatie en opleidingen
Blog Judith Kuiten - Sensitieve responsiviteit

Blog Judith Kuiten – Sensitieve responsiviteit

De interactievaardigheden tussen pm'er en kind scoren nog altijd laag in de kinderopvang. Ook uit het laatste NCKO-kwaliteitsonderzoek bleek dat er op dit onderdeel amper vooruitgang is geboekt. Judith Kuiten bespreekt de zes interactievaardigheden in haar weblogs op Kinderopvangtotaal: wat het is, waarom het belangrijk is en hoe je jezelf daarin kunt verbeteren. Deze keer: Sensitieve responsiviteit.
Permanente educatie en opleidingen
Blog Corina Hülsman - Oefenen met observeren

Blog Corina Hülsman – Oefenen met observeren

Op alle locaties van onze buitenschoolse opvang wordt binnenkort de kwaliteit gemeten. Het is een zogenaamde nulmeting, om te kijken hoe de situatie nu is en waar we eventueel nog kunnen verbeteren. Iedere pedagogisch medewerker zal worden gefilmd tijdens twee momenten (eet- en speelmoment) en voor iedere groep wordt een observatielijst ingevuld.