Home Tags Uurprijs

uurprijs

Financiën en bedrijfsvoering

Voorlopige maximum uurprijzen voor 2020 bekend

Staatssecretaris Tamara van Ark heeft de voorgenomen maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag voor 2020 bekend gemaakt. De maximaal te vergoeden uurprijzen worden verhoogd met 1,89 procent, als gevolg van de jaarlijkse indexering.
Directe financiering

Internetconsultatie Besluit kinderopvangtoeslag 2020

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid indexeert jaarlijks de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en de gastouderopvang.
Financiën en bedrijfsvoering

Wisselende berichten over verhoging uurtarief

De NOS bericht op basis van een steekproef, dat ouders ondanks de tariefsverhogingen in 2019 niet meer kwijt zullen zijn aan de kinderopvang. De meesten zouden er zelfs op vooruit gaan. Verschillende brancheorganisaties in de kinderopvang nuanceren dit bericht.
Financiën en bedrijfsvoering

‘Te vroeg voor conclusies over uurtarieven’

Kinderdagverblijven zouden hun uurtarieven voor 2019 gemiddeld met 11 procent verhogen, blijkt uit een rondgang door RTL Nieuws. BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma stelt dat het nog te vroeg is voor zulke definitieve conclusies, maar zorgen zijn er wel.
Financiën en bedrijfsvoering

Column – Hoe nu verder met de uurprijs?

Nu de kruitdampen langzaam optrekken, rijst de vraag: hoe gaan we verder? Staatssecretaris Tamara van Ark heeft er geen enkel misverstand over laten bestaan dat zij niet verder wil gaan dan de 4,9% die nu al verwerkt zit in de prijsstijging van de maximaal te vergoeden uurprijs per 1 januari 2019. Na een eindeloze discussie met in totaal maar liefst vier onderzoeken, blijven de opdrachtgevers van het rapport Buitenhek - BK, BMK en BOinK - met lege handen achter. De grofweg twee procent extra verhoging van de uurprijs komt er niet.
Financiën en bedrijfsvoering

CBS publiceert resultaten verschillenanalyse SEO/Buitenhek

De resultaten van onderzoeken door Buitenhek en SEO naar de financiële gevolgen van de nieuwe beroepskracht-kindratio voor baby’s liepen zo sterk uiteen, dat het CBS werd verzocht om als derde partij onderzoek te doen. De resultaten van dat onderzoek zijn gepubliceerd.
Financiën en bedrijfsvoering

Kwart dagopvangtarieven boven maximum uurprijs overheid

Een kwart van de gemiddelde uurtarieven voor dagopvang ligt hoger dan het maximale uurtarief dat de overheid teruggeeft via de kinderopvangtoeslag. Voor buitenschoolse opvang is dat aantal nog meer: 54 procent.
Financiën en bedrijfsvoering
geld-PicScout.jpg

Verhoging uurprijzen opvang in fases

Demissionair minister Lodewijk Asscher laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de verhoging van de maximum uurprijzen voor de dagopvang en buitenschoolse opvang gefaseerd wordt ingevoerd.
Financiën en bedrijfsvoering
Kinderopvangstadduurder.jpg

Kinderopvang in grote stad duurder

De uurprijs is in stedelijke gebieden hoger, maar de relatieve stijging vanaf 2015 is overal ongeveer hetzelfde. De financiële toegankelijkheid van kinderopvang in alle gebieden lijkt voldoende geborgd, meldt demissionair minister Asscher aan de Tweede Kamer.
Financiën en bedrijfsvoering
UurprijsdagopvangomhoogANP.jpg

Maximum uurprijs dagopvang omhoog

In 2018 gaat de maximum uurprijs voor de dagopvang met € 0,32 omhoog en de uurprijs voor de bso gaat met € 0,26 omlaag. Hiermee worden de kosten van de maatregelen vanuit het wetsvoorstel IKK gedekt.