Home Tags Uurprijs

uurprijs

Financiën en bedrijfsvoering

‘Te vroeg voor conclusies over uurtarieven’

Kinderdagverblijven zouden hun uurtarieven voor 2019 gemiddeld met 11 procent verhogen, blijkt uit een rondgang door RTL Nieuws. BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma stelt dat het nog te vroeg is voor zulke definitieve conclusies, maar zorgen zijn er wel.
Financiën en bedrijfsvoering

Column – Hoe nu verder met de uurprijs?

Nu de kruitdampen langzaam optrekken, rijst de vraag: hoe gaan we verder? Staatssecretaris Tamara van Ark heeft er geen enkel misverstand over laten bestaan dat zij niet verder wil gaan dan de 4,9% die nu al verwerkt zit in de prijsstijging van de maximaal te vergoeden uurprijs per 1 januari 2019. Na een eindeloze discussie met in totaal maar liefst vier onderzoeken, blijven de opdrachtgevers van het rapport Buitenhek - BK, BMK en BOinK - met lege handen achter. De grofweg twee procent extra verhoging van de uurprijs komt er niet.
Financiën en bedrijfsvoering

CBS publiceert resultaten verschillenanalyse SEO/Buitenhek

De resultaten van onderzoeken door Buitenhek en SEO naar de financiële gevolgen van de nieuwe beroepskracht-kindratio voor baby’s liepen zo sterk uiteen, dat het CBS werd verzocht om als derde partij onderzoek te doen. De resultaten van dat onderzoek zijn gepubliceerd.
Financiën en bedrijfsvoering

Kwart dagopvangtarieven boven maximum uurprijs overheid

Een kwart van de gemiddelde uurtarieven voor dagopvang ligt hoger dan het maximale uurtarief dat de overheid teruggeeft via de kinderopvangtoeslag. Voor buitenschoolse opvang is dat aantal nog meer: 54 procent.
Financiën en bedrijfsvoering
geld-PicScout.jpg

Verhoging uurprijzen opvang in fases

Demissionair minister Lodewijk Asscher laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de verhoging van de maximum uurprijzen voor de dagopvang en buitenschoolse opvang gefaseerd wordt ingevoerd.
Financiën en bedrijfsvoering
Kinderopvangstadduurder.jpg

Kinderopvang in grote stad duurder

De uurprijs is in stedelijke gebieden hoger, maar de relatieve stijging vanaf 2015 is overal ongeveer hetzelfde. De financiële toegankelijkheid van kinderopvang in alle gebieden lijkt voldoende geborgd, meldt demissionair minister Asscher aan de Tweede Kamer.
Financiën en bedrijfsvoering
UurprijsdagopvangomhoogANP.jpg

Maximum uurprijs dagopvang omhoog

In 2018 gaat de maximum uurprijs voor de dagopvang met € 0,32 omhoog en de uurprijs voor de bso gaat met € 0,26 omlaag. Hiermee worden de kosten van de maatregelen vanuit het wetsvoorstel IKK gedekt.
Financiën en bedrijfsvoering
2017.jpg

2017: een blik op de toekomst

Wat gaat er in 2017 veranderen in de sector kinderopvang? De tien belangrijkste ontwikkelingen, kansen en subsidies op een rij.
Financiën en bedrijfsvoering
geld uurprijs

Maximum uurprijzen 2017 in de kinderopvang bekend

De uurtarieven die voor kinderopvang in 2017 maximaal worden vergoed, zijn een stuk hoger geworden.
Financiën en bedrijfsvoering
Grillige kinderopvangtoeslag.jpg

‘Overheid zelf debet aan lastenverhoging ouders’

Dat er een kleine groep ouders is die in 2016 meer voor kinderopvang betaalt, komt niet door de gestegen uurtarieven. Dit concludeert Ed Buitenhek.