Home Tags Transitievergoeding

transitievergoeding

Financiën en bedrijfsvoering

Compensatie transitievergoeding

Heeft u te maken met langdurig zieke werknemers? Houdt u ook weleens een dienstverband slapend om te voorkomen dat u na twee jaar ziekte ook nog een transitievergoeding moet betalen? Naar verwachting komt er per 1 april 2020 een compensatieregeling als er na twee jaar ziekte een transitievergoeding is betaald. De Tweede Kamer heeft op 5 juli jl. ingestemd met het wetsvoorstel Ontwerpregeling compensatie transitievergoeding.