Home Tags Toezichthouders

toezichthouders

Wet IKK

‘Geef toezichthouder ruimte bij vaststellen overtreding’

Toezichthouders in de kinderopvang moeten de ruimte krijgen om wel of geen overtreding vast te stellen bij het vaste-gezichtencriterium en de drie-uursregeling.
Toezicht kinderopvang

Inspectierapport kinderopvang: zo wordt de kwaliteit gemeten

Waar let de inspecteur op tijdens een bezoek aan de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang? Bekijk de nieuwe modelrapporten van de Rijksoverheid, die gelden per 1 juli 2019.
Toezicht kinderopvang

Hoe controleert de GGD op het vierogenprincipe?

Het vierogenprincipe is een kwaliteitseis waarover nog wel eens hoofden worden gebroken. Alles voor optimale veiligheid voor kinderen, maar wat houdt dit principe precies in, hoe voldoe je daar aan en waarop controleert de toezichthouder? De GGD legt uit.
Toezicht kinderopvang

Zorgen om kennis en kunde van leidinggevenden “risicolocaties”

Gemeenten krijgen vaker een handhavingsadvies over kleine houders, met een of twee kinderopvanglocaties, dan grote houders met meer dan tien locaties. De tekortkomingen gaan meer over het beleidsplan dan over het werk in de praktijk. De GGD-en en gemeenten maken zich zorgen over de kennis en kunde bij leidinggevenden van deze locaties.
Toezicht kinderopvang

Inspectie: ‘Toezicht kinderopvang moet minder voorspelbaar zijn’

Het gaat goed met toezicht en handhaving in de kinderopvang, maar er zijn aandachtspunten. Dat stelt de Onderwijsinspectie. Het toezicht op de kinderopvang moet minder voorspelbaar worden gemaakt en nieuwe wetgeving moet altijd gewaarborgd zijn.
Toezicht kinderopvang

Nieuwe brochure toezicht en handhaving kinderopvang

GGD GHOR Nederland geeft in een vernieuwde brochure een overzicht van de belangrijkste eisen waar een kinderopvangorganisatie aan moet voldoen. De brochure is bedoeld voor (nieuwe) houders in de kinderopvang.
Toezicht kinderopvang

Column – Geen paniek!

De toezichthouder staat voor de deur… Een veel besproken item in onze branche: de GGD-inspectie. Iets waar jij, als locatieverantwoordelijke, maar ook zeer zeker jouw pedagogisch medewerkers mee te maken hebben.
Toezicht kinderopvang

Let op: gewijzigde administratieplicht voor houders

Per 1 juli 2018 verandert de administratieplicht voor ondernemers in de kinderopvang. Wat verandert er? En welke gegevens moeten precies bijgehouden worden in de administratie? Nog even een kort overzicht.
Arbeidsvoorwaarden

‘Van bestuurders wordt steeds meer gevraagd’

Hoogste tijd voor een nieuwe richtlijn arbeidsvoorwaarden voor bestuurders, vond de Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang. De veranderde praktijk stelt nieuwe eisen aan bestuurders. Ook is er behoefte aan duidelijkheid en eenduidigheid. ‘We krijgen hier regelmatig vragen over.’