Home Tags Taalstimulering

taalstimulering

Taal

Nieuwe aanpak voor samenwerking met laaggeletterde ouders

Martine van der Pluijm (Hogeschool Rotterdam, lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid) heeft tijdens haar promotieonderzoek Thuis in Taal een aanpak ontwikkeld, die leerkrachten helpt samen te werken met laaggeletterde ouders om de taalomgeving thuis te verrijken. De ervaringen zijn positief.
VVE en taalachterstanden
Ambulant-tos-team

Ambulant team behandelt TOS in kinderopvang

In Kennemerland worden kinderen met een taalontwikkelingsstoornis behandeld op de groep.
VVE en taalachterstanden
Taalontwikkelingsstoornis

App helpt taalontwikkelingsstoornis signaleren

Met de TOS-CHECK app kunnen pm’ers op een eenvoudige manier het spraaktaalniveau van kinderen testen.
VVE en taalachterstanden
Taalachterstand en sociale achterstand.jpg

Taalachterstand leidt tot sociale uitsluiting

Kinderen die achterblijven in hun taalontwikkeling, komen ook op sociaal vlak in de problemen.
VVE en taalachterstanden
'Uit de eerste gegevens vanhet enige langlopende onderzoek blijkt dat er positieve effecten zijn van educatieve kwaliteit en gerichte aandacht voor taalontwikkeling in de groepen met vve-programma's.'

Ministerie ziet wel effect vve

Stoppen met voor en vroegschoolse educatie is voor het ministerie van Onderwijs geen optie. Zij vindt het ook te vroeg voor deze conclusie. ‘Over het effect van vve in Nederland valt nog niks te zeggen, behalve dat de eerste resultaten van het langlopende pre-COOL onderzoek positief zijn.’
VVE en taalachterstanden
Naar aanleiding van de resultaten besluit het ministerie of tweetaligheid in de dagopvang ook in de wet wordt vastgelegd.

Amsterdam proeftuin tweetalige dagopvang

Gezien het internationale karakter van de stad is er volgens de Amsterdamse wethouder van Onderwijs Simone Kukenheim behoefte aan tweetalige kinderopvang. Drie kinderopvangorganisaties mogen experimenteren met Engels als tweede taal.
VVE en taalachterstanden
'Voor wat grotere groepen kinderen is 'De Mooiste Vis van de Zee'

Blog Corina Hülsman – Kinderboekenweek!

Van 7 t/m 18 oktober is het Kinderboekenweek. Ik herinner me nog goed van de basisschool dat het voelde als een klein feestje ieder jaar. Als kind las ik enorm graag.
VVE en taalachterstanden
Blog Jolanda Rikers - Engels en digitale lessen voor kleuters?!

Blog Jolanda Rikers – Engels en digitale lessen voor kleuters?!

Vanochtend werd ik weer opgeschrikt door een bedenksel van een adviescommissie Onderwijs. Kinderen zouden minder bezig moeten zijn met kennis die ze toch al op internet kunnen terugvinden en meer met het leren van de Engelse taal en digitale vakken.
VVE en taalachterstanden
De ambitie is dat zestig scholen internationalisering een structurele plek gaan geven in hun onderwijs.

Amsterdam wil meer tweetalige opvang en onderwijs

Amsterdam investeert twee miljoen euro in tweetalig onderwijs. Als het aan de gemeente ligt, start tweetalige opvang al eerder; als kinderen naar het kinderdagverblijf gaan.
VVE en taalachterstanden
'Er zijn al veel onderzoeken die aantonen dat veel praten tegen je baby goed is

Woorden herhalen helpt bij taalontwikkeling

We weten al dat veel praten tegen baby's goed is voor de taalontwikkeling, maar het maakt ook verschil hoe je dat doet. Het herhalen van woorden is een goede manier om de taalontwikkeling van baby's nog beter te stimuleren.