Home Tags Stichting BKK

Stichting BKK

Permanente educatie en opleidingen
Convenant samenwerking onderwijs-werkveld

Convenant samenwerking onderwijs-werkveld

Zesenveertig organisaties voor kinderopvang tekenen op donderdag 3 juni in Rotterdam een samenwerkingsconvenant met ROC’s Albeda en Zadkine. Ook in de regio Hoekse Waard en Barendrecht ondertekenen...

Pedagogisch kader voor de bso krijgt vorm

Pedagogisch kader voor de bso krijgt vorm

De inhoud van het nog uit te geven Pedagogisch kader voor kindercentra 4-13 is in grote lijnen op papier gezet. De afgelopen maanden heeft Bureau Kwaliteit Kinderopvang in samenwerking met het werk...

Financiën en bedrijfsvoering
14.000 pm'ers profiteren van BKK-budget

14.000 pm’ers profiteren van BKK-budget

Sinds de oprichting van Bureau kwaliteit Kinderopvang (BKK) een jaar geleden, hebben ruim 14.000 medewerkers in de kinderopvang extra pedagogische scholing gekregen. In totaal vroegen 474 kinderopv...

Ontwikkelaar gezocht Pedagogisch kader gastouderopvang

Bureau Kwaliteit Kinderopvang is op zoek naar ontwikkelaars voor het Pedagogisch kader gastouderopvang. Iedereen die in aanmerking denkt te komen om hieraan bij te dragen, kan contact opnemen met d...

Financiën en bedrijfsvoering

Meer EVC-procedures mogelijk per organisatie

De regel dat er maar tien medewerkers per organisatie een EVC-procedure mogen doorlopen wordt losgelaten. BKK wil dat kinderopvangorganisatie zo in staat zijn om zoveel mogelijk pedagogisch medewer...

Wet IKK

Aanvragen opleidingsbudget 2010

Kinderopvangorganisaties kunnen vanaf nu weer het opleidingsbudget bij Bureau kwaliteit Kinderopvang aanvragen. Het gaat om een budget voor 2010 wat beschikbaar is voor zowel  dagopvang als buitens...

Kwaliteit Opvang

BKK-loket voor gastouders geopend

Het Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) heeft het loket waar gastouderbureaus subsidie voor hun gastouders kunnen ophalen geopend. 75 procent van de gemaakte kosten voor het behalen van het certifi...

Kosten

De kosten per deelnemer voor de complete serie Web/tv (12 afleveringen) zijn € 36,-.  Voor dat bedrag krijgt de deelnemer toegang tot de 12 modules, die vervolgens maximaal twee keer per stuk bekek...

Wet IKK

Test je zelf

De testjezelfsite is een idee van Bureau Kwaliteit Kinderopvang. Via de zelftest kun je inschatten in hoeverre je aan deskundigheidseisen voldoet. Ga naar zelftestgastouderopvang.nl.

Permanente educatie en opleidingen

EVC – Erkennen Verworven Competenties

Zeker nu is EVC een veel gebruikte procedure om snel over de juiste papieren te beschikken. Omdat gastouders in de nieuwe Wet kinderopvang moeten beschikken over minimaal een SPW2 diploma, wordt he...