Home Tags Starten & starters

starten & starters

Erasmus ontwikkelt rekenmodel voor gezinsplanning

Vrouwen krijgen in Nederland gemiddeld op hun 30e het eerste kind. In 1970 was dit gemiddeld nog 24 jaar.
Op welke leeftijd moet je beginnen als je één, twee of drie kinderen wilt? En neem je genoegen met een lagere slagingskans van deze wens en sta je open voor IVF? Met antwoorden op deze vragen kunnen onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam precies voorspellen wanneer stellen aan kinderen moeten beginnen.

Stappenplan: zo start je een eigen kinderopvang

Er staat  ook vermeld aan welke kwaliteitseisen een kinderopvang moet voldoen.
De Rijksoverheid heeft een stappenplan om een eigen kinderopvang te starten gepubliceerd.
Toezicht kinderopvang

Startende gastouderbureaus intensiever inspecteren’

'De laatste jaren zijn regels aangescherpt en is het toezicht geïntensiveerd. Juist door deze maatregelen komen nu de rotte appels boven.'
De Brancheorganisatie heeft geschokt gereageerd op het nieuws van de grootschalige fraude in de gastouderopvang. Deze ontdekking van de Belastingdienst toont volgens directeur Lex Staal aan dat de controle op startende gastouderbureaus intensiever moet.
Financiën en bedrijfsvoering

Overcapaciteit serieuze bedreiging kinderopvang

Ondernemers hebben vaak zo'n lange voorbereiding gehad om een kinderopvanglocatie te openen
Er zijn veel teveel kindplaatsen in de kinderopvang in Nederland. Terwijl de vraag daalt, stijgt het aantal opvanglocaties.
Financiën en bedrijfsvoering

Groene starter hoopt op crowdfunding

Problemen met starten in de kinderopvang? Deze Zwolse ondernemer probeert via crowdfunding de financiering rond te krijgen voor haar groene kinderopvanglocatie.
Mariëlle Hettinga heeft grote plannen voor een groene kinderopvanglocatie in Zwolle, maar komt 35.000 euro tekort om te kunnen starten. Via online crowdfunding probeert ze dat bedrag bij elkaar te krijgen.
Ouders

De sector weet het niet beter dan ouders’

‘De sector weet het niet beter dan ouders’
Iemand die een kinderopvang wil beginnen, hoeft daarvoor geen diploma’s te halen. Ondernemers hebben alleen een VOG nodig. Is het niet gek dat iedereen zomaar een kinderdagverblijf kan starten? Wij vroegen het Brancheorganisatie Kinderopvang.
Financiën en bedrijfsvoering

Gastouderbureau ageert met succes tegen leges

Gastouderbureau ageert met succes tegen leges
Gastouderbureau MijnGastouderopvang diende een WOB-verzoek in bij de gemeente Amsterdam tegen de legeskosten voor gastouders. Die zijn zo hoog, vindt de eigenaar van het gastouderbureau, dat gastouders in de hoofdstad niet eens meer starten. Het verzoek kan op veel steun rekenen van politici. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over een voorstel om de leges voor 2015 te verlagen.
Ouders

Minder vrouwelijke starters in 2013

Minder vrouwelijke starters in 2013
Of het aan de dure kinderopvang ligt, is niet bewezen, maar het is een feit dat er in 2013 minder vrouwen een eigen bedrijf startten dan in de jaren ervoor. Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt bovendien dat de vrouwen die wel een bedrijf startten gemiddeld gezien ouder waren dan in 2012: tussen de 40 en 44 jaar.
Permanente educatie en opleidingen

Gezamenlijke inkoop maakt gastouderopleiding goedkoper

Gezamenlijke inkoop maakt gastouderopleiding goedkoper
Samen kun je meer dan alleen. Daarom neemt KNGO (KennisNetwerk GastouderOpvang) het initiatief om gastouders gezamenlijk te laten inschrijven voor een gastouderopleiding (HZW-2). Door het wegvallen van de subsidie voor ROC's eind 2013 zijn de opleidingen voor (potentiële) gastouders haast onbetaalbaar geworden .
Ouders

ViaViela en 4Kids willen maximumbedrag leges

ViaViela en 4Kids willen maximumbedrag leges
Ondanks herhaaldelijke bezwaarschriften naar gemeenten, blijven de legekosten voor gastouders maar stijgen en neemt het aantal gemeenten dat leges heft aan gastouders en kinderopvanginstellingen toe. Gastouderbureaus ViaViela en 4Kids zien dat de hoge bedragen een drempel vormen voor gastouders om te beginnen en dringen er met een petitie bij minister Asscher aan op het instellen van een maximumbedrag voor leges.