Home Tags Sociale vaardigheden

sociale vaardigheden

Pedagogiek
Kleine groep

Kleine groep, minder vriendjes

Na schooltijd spelen kinderen het liefst met vriendjes. Toch vinden lang niet alle kinderen aansluiting op de groep in de klas. Kinderen moeten minimaal een keuze kunnen maken uit vijf kinderen voor het aangaan van sociale relaties, zo ontdekte onderzoeksbureau Vyvoj. In kleine klassen of klassen met combinatiegroepen is dit een stuk lastiger. Vyvoj adviseert scholen daarom om samen te gaan werken met de buitenschoolse opvang om kinderen na schooltijd speelmogelijkheden te bieden.
VVE en taalachterstanden
Lezen belangrijk voor sociaal-emotionele groei

Lezen belangrijk voor sociaal-emotionele groei

De Kinderboekenweek zorgt ervoor dat kinderen in aanraking komen met literatuur. Dit jaar vindt de zestigste editie plaats. Waarom is het zo belangrijk dat kinderen hun neus in de boeken steken?
Kindermishandeling
Blog Jacqueline Butti - Veiligheid is de basis

Blog Jacqueline Butti – Veiligheid is de basis

In ons werk is fysiek contact met kinderen zoals bij knuffelen, troosten, verschonen en stoeien een vast onderdeel van de verzorging en begeleiding. Het heeft praktische redenen en is ook een basis voor de emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen. Jij kent vast de grens tussen aanraking en misbruik…en ik ook. En juist daarom moeten we samen deze grens bewaken.
Pedagogiek
Baby's goed in observeren sociaal contact

Baby’s goed in observeren sociaal contact

Baby's van negen maanden oud kunnen sociaal gedrag van volwassenen beter observeren en inschatten dan wij misschien denken. Zij zien bijvoorbeeld of volwassenen elkaar mogen of niet. Dit concluderen onderzoekers van de University of Chicago.
Ouders
Ouders doorslaggevend voor vriendschappen kinderen

Ouders doorslaggevend voor vriendschappen kinderen

De kwaliteit van vriendschappen van kinderen wordt mede bepaald door de sociale en emotionele steun van ouders. Dit concludeert Ellen Peters in haar promotieonderzoek aan de Radbout Universiteit in...