Home Tags Sociaal Werk Nederland

Sociaal Werk Nederland

Zorgenkinderen

Informatie voor pm’ers over werken met vluchtelingenkinderen

Voor pm’ers en houders in de kinderopvang die te maken hebben met kinderen uit vluchtelinggezinnen, zijn nu vier brochures beschikbaar met achtergrondinformatie, praktische voorbeelden en tips.
Zorgenkinderen

Voorkom jeugdzorg, start met preventie

Voorkom vroegtijdig problemen en versterk gezinnen met opgroeiende kinderen. Deze oproep doet Sociaal Werk Nederland, met een klemmend beroep op minister Hugo de Jonge voor een goed Nationaal Preventieprogramma Jeugd.
VVE en taalachterstanden

‘Catastrofe dreigt voor veel peuters’

Sociaal Werk Nederland en de Brancheorganisatie Kinderopvang reageren teleurgesteld op de brief van minister van Onderwijs Arie Slob. Het is een ramp, niets meer en niets minder’
Wet- en regelgeving

‘Doorbreek scheidslijn kinderopvang en voorschoolse educatie’

Nog altijd loopt er in Den Haag een strakke scheidslijn tussen de twee kampen kinderopvang en voorschoolse educatie. Vijf branchepartijen vragen het ministerie om dit te doorbreken.

Opluchting over bijplussen peuteropvang door gemeente

Brancheorganiatie Sociaal Werk Nederland is blij met het bericht dat gemeenten mogen bijplussen om kortdurende peuteropvang betaalbaar te houden voor werkende ouders.

Harmonisatie: nog niet alle gemeenten zijn klaar

Is de branche klaar voor de eisen die de Harmonisatiewet vanaf 1 januari 2018 aan ze stelt? 70 procent van de gemeenten is volledig geharmoniseerd. De overige 30 procent is daar in ieder geval mee bezig.
VVE en taalachterstanden

Bijeenkomsten voor VVE-instellingen over aanvullende eisen

De eisen aan VVE-instellingen worden aangescherpt. In speciale bijeenkomsten in november worden directeuren/managers van VVE-locaties bijgepraat.
VVE en taalachterstanden
vluchteling peuter

Voorschools aanbod vluchtelingenpeuters hard nodig

Voor vluchtelingen en hun jonge kinderen is het belangrijk om zo snel mogelijk deel uit te maken van de samenleving. Daarom is er behoefte aan concrete handvatten voor het organiseren van een educatieve opvang van vluchtelingenpeuters en hun ouders.
Toezicht kinderopvang
BriefIKK.jpg

Branche roept Kamer op voor Wet IKK te stemmen

Voorafgaand aan het debat over de kinderopvang hebben vijf branchepartijen Tweede Kamerleden gevraagd om wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) te steunen.
Arbeidsvoorwaarden
Harmonisatiebijeenkomsten.jpg

Informatiebijeenkomsten harmonisatie in de regio

Sociaal Werk Nederland organiseert in maart tien regiobijeenkomsten om vragen van houders/eigenaren en gemeenten over de harmonisatie te beantwoorden.