Home Tags Signaleren

signaleren

Toezicht kinderopvang

Misbruik kinderopvang moeilijk te bewijzen

De politie zou ouders te vaak ontmoedigen om aangifte te doen van misbruik van hun kind op de kinderopvang. Ouders voelen zich vaak niet serieus genomen. BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma: ‘Echt heel kwalijk dat de politie wegkijkt. Dat moet veranderen.’
Kindermishandeling

Signaleer kindermishandeling bij het jonge kind

Als pedagogisch medewerker of gastouder ben je een ontzettend belangrijke schakel om kindermishandeling bij jonge kinderen te signaleren. Maar hoe doe pak je dat aan?
Kindermishandeling

Handelingsverlegenheid

Pedagogisch medewerkers hebben een unieke kans om kindermishandeling vroegtijdig te signaleren en te helpen stoppen. Maar vaak ervaren pedagogisch medewerkers belemmeringen die hun handelen in de weg kunnen staan. In dit artikel een aantal tips om deze handelingsverlegenheid bij pedagogisch medewerkers te helpen verminderen.