Home Tags SER

SER

IKC
1 Brief ontwikkelrecht.jpg

‘Werk toe naar ontwikkelrecht’

Vijf (branche)partijen vragen Commissieleden Kinderopvang in de Tweede Kamer het ontwikkelrecht voor kinderen niet uit het oog te verliezen.
Wet IKK
Welvaartsgroei-door-kinderopvang

Goede kinderopvang zorgt voor welvaartsgroei

Goede voorschoolse voorzieningen leveren de samenleving veel op, zegt de Studiegroep Duurzame Groei.
VVE en taalachterstanden
Armoede kinderopvang SER.jpg

Kabinet wil advies SER over kinderarmoede

Welk beleid werkt echt om armoede en sociale uitsluiting onder kinderen terug te dringen?
Wet IKK
Minister Asscher.jpg

Minister Asscher focust op drie thema’s

Kamerleden waren tijdens het algemeen overleg nieuwsgierig welke doelstellingen minister Asscher heeft in zijn laatste termijn.
Wet- en regelgeving

Advies over het belang van kindvoorzieningen

De Sociaal-Economische Raad analyseerde de sociaal-economische effecten van voorschoolse kindvoorzieningen en deed voorstellen tot verbetering van het stelsel. Investeringen zijn niet alleen nodig vanuit sociaal-economisch oogpunt, maar ook om ontwikkeling te bevorderen en segregatie tegen te gaan. Een gesprek met voorzitter Mariëtte Hamer.
Wet IKK
Lodewijk Asscher

Asscher wil recht doen aan SER-advies

Minister Asscher wil SER-adviezen voor middel- en lange termijn proberen naar voren te halen.
Marriette Hamer ANP.jpg

SER-voorzitter Hamer hoopt op volgend kabinet

Het huidige kabinet kan het SER-advies niet uitvoeren. Daarom vestigt Marriëtte Hamer haar hoop op een volgend kabinet.
Ouders
Asscher SER.jpg

Asscher vindt 16 uur een stap te ver

Alle peuters 16 uur naar de kinderopvang is toekomstmuziek en voor nu niet haalbaar.
Financiën en bedrijfsvoering
SER advies.jpg

SER: ‘Investeer meer in kinderopvang’

De ontwikkelfunctie van voorzieningen voor jonge kinderen moet centraal komen te staan, hiervoor pleit de SER.