Home Tags SER

SER

Ouders

Ouderschapsverlof: SER-voorstel niet haalbaar

Minister Wout Koolmees komt binnenkort met een voorstel voor een beter ouderschapsverlof in Nederland. Maar zo ver als de SER wil gaan, gaat het kabinet niet.
Integrale kindcentra en brede scholen

Kindcentra 2020 wil gesprek met kabinet over toekomst

In het regeerakkoord wordt wel geld vrijgemaakt voor een beter bereik in de voorschoolse periode. Gijs van Rozendaal van Kindcentra 2020 wil graag weten hoe dit een vervolg krijgt naar bijvoorbeeld toegangsrecht voor alle kinderen en verdere investeringen in IKC's.
Wet- en regelgeving

Fijn die investeringen, maar wat is de visie?’

De twee brancheorganisaties in de kinderopvang proberen conclusies te trekken uit wat er in het regeerakkoord is gepresenteerd. Maar lastig is dat wel. De BMK vindt in ieder geval dat een visie in Den Haag over het belang van kinderopvang ontbreekt.
Ouders

Verkiezingen cruciaal voor de kinderopvang

lobby-kinderopvang-vierkant.jpg
Deze verkiezingen zijn de belangrijkste verkiezingen sinds tijden voor de kinderopvang. Wie heeft de branche op de kaart gezet? En met welke uitslag kan de sector na 15 maart werk maken van haar grote ambities?
Financiën en bedrijfsvoering

Volop fusies en overnames in 2016

Fusies.jpg
Het aandeel fusies vanuit de non-profitsector en specifiek de kinderopvang was hoog het afgelopen jaar. We lichten er een aantal spraakmakende fusies uit.
Ouders

Combinatiedruk werkenden neemt alleen maar toe

Combineren
Wat doet al het combineren: werken, leren, zorgen, met mensen? De SER zocht het uit.
Integrale kindcentra en brede scholen

Werk toe naar ontwikkelrecht’

1 Brief ontwikkelrecht.jpg
Vijf (branche)partijen vragen Commissieleden Kinderopvang in de Tweede Kamer het ontwikkelrecht voor kinderen niet uit het oog te verliezen.
Wet IKK

Goede kinderopvang zorgt voor welvaartsgroei

Welvaartsgroei-door-kinderopvang
Goede voorschoolse voorzieningen leveren de samenleving veel op, zegt de Studiegroep Duurzame Groei.
VVE en taalachterstanden

Kabinet wil advies SER over kinderarmoede

Armoede kinderopvang SER.jpg
Welk beleid werkt echt om armoede en sociale uitsluiting onder kinderen terug te dringen?
Wet IKK

Minister Asscher focust op drie thema’s

Minister Asscher.jpg
Kamerleden waren tijdens het algemeen overleg nieuwsgierig welke doelstellingen minister Asscher heeft in zijn laatste termijn.