Home Tags SER

SER

Financiën en bedrijfsvoering

SEO-rapport: adviezen voor stabiele en toegankelijke kinderopvang

Hoe creëren we een stabiel kinderopvangstelsel voor kinderen van nul tot twaalf jaar? Wat kunnen we leren van de landen om ons heen? En welke factoren spelen een rol bij de toename van kinderopvanggebruik onder laagopgeleiden? Deze vragen worden beantwoord in het SEO-rapport ‘Naar een stabiel stelsel van kinderopvang’.
Ouders

Ouderschapsverlof: SER-voorstel niet haalbaar

Minister Wout Koolmees komt binnenkort met een voorstel voor een beter ouderschapsverlof in Nederland. Maar zo ver als de SER wil gaan, gaat het kabinet niet.
IKC

Kindcentra 2020 wil gesprek met kabinet over toekomst

In het regeerakkoord wordt wel geld vrijgemaakt voor een beter bereik in de voorschoolse periode. Gijs van Rozendaal van Kindcentra 2020 wil graag weten hoe dit een vervolg krijgt naar bijvoorbeeld toegangsrecht voor alle kinderen en verdere investeringen in IKC's.
Wet- en regelgeving

‘Fijn die investeringen, maar wat is de visie?’

De twee brancheorganisaties in de kinderopvang proberen conclusies te trekken uit wat er in het regeerakkoord is gepresenteerd. Maar lastig is dat wel. De BMK vindt in ieder geval dat een visie in Den Haag over het belang van kinderopvang ontbreekt.
Ouders
lobby-kinderopvang-vierkant.jpg

Verkiezingen cruciaal voor de kinderopvang

Deze verkiezingen zijn de belangrijkste verkiezingen sinds tijden voor de kinderopvang. Wie heeft de branche op de kaart gezet? En met welke uitslag kan de sector na 15 maart werk maken van haar grote ambities?
Financiën en bedrijfsvoering
Fusies.jpg

Volop fusies en overnames in 2016

Het aandeel fusies vanuit de non-profitsector en specifiek de kinderopvang was hoog het afgelopen jaar. We lichten er een aantal spraakmakende fusies uit.
Ouders
Combineren

Combinatiedruk werkenden neemt alleen maar toe

Wat doet al het combineren: werken, leren, zorgen, met mensen? De SER zocht het uit.
IKC
1 Brief ontwikkelrecht.jpg

‘Werk toe naar ontwikkelrecht’

Vijf (branche)partijen vragen Commissieleden Kinderopvang in de Tweede Kamer het ontwikkelrecht voor kinderen niet uit het oog te verliezen.
Wet IKK
Welvaartsgroei-door-kinderopvang

Goede kinderopvang zorgt voor welvaartsgroei

Goede voorschoolse voorzieningen leveren de samenleving veel op, zegt de Studiegroep Duurzame Groei.
VVE en taalachterstanden
Armoede kinderopvang SER.jpg

Kabinet wil advies SER over kinderarmoede

Welk beleid werkt echt om armoede en sociale uitsluiting onder kinderen terug te dringen?