Home Tags Scholen

scholen

Shock-and-awe

Sommige scholen werken met zes bso’s, sommige bso’s met dertien scholen. De afstemming tussen school en bso is altijd al een hele puzzel. Het is dus niet zo verwonderlijk dat de samenwerking te wensen overliet bij het heropenen van de school na de coronasluiting. Maar kinderopvangdirecteuren zijn een stuk ontevredener dan schooldirecteuren, blijkt uit enquêtes. Tijd dus om van de coronacrisis te leren.
Financiën en bedrijfsvoering

FNV: Gemeente moet zorgen dat scholen meer rekening houden met bso’s

De FNV roept gemeenten op om te zorgen voor één, duidelijk beleid voor hun basisscholen en de buitenschoolse opvang bij het ophalen en brengen van de kinderen. ‘Dat is veiliger voor medewerkers kinderopvang.’
Arbeidsvoorwaarden

School belooft kinderopvang aan nieuw personeel

Om nieuw personeel aan te trekken wordt voor kinderen van medewerkers bij Mondia Scholengroep kinderopvang geregeld bij een kinderdagverblijf in de buurt én wordt een deel van de opvangkosten vergoed.
VVE en taalachterstanden

Utrechtse kinderopvang neemt VE over van Spelenderwijs

Vijf Utrechtse kinderopvangorganisaties nemen per 1 januari 2020 de voorschoolse educatie over van Spelenderwijs Utrecht. Kind & Co en Ludens lichten de samenwerking toe.
IKC

‘Zie kinderopvang primair als plek waar kinderen zich ontwikkelen’

Zie de kinderopvang niet als oplossing voor problemen op de arbeidsmarkt, maar primair als ontwikkelingsinstrument voor kinderen. Daar waren panel en publiek het grondig over eens tijdens de vijfde themadiscussie die de PO-Raad en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang in juni van dit jaar organiseerden. 
IKC
Thuiszitterspact.jpg

Afspraken om thuiszitten kinderen tegen te gaan

De gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben concrete afspraken gemaakt met scholen om het aantal kinderen dat thuiszit terug te dringen.
IKC
Digidreumesen.jpg

Sardes nieuwe eigenaar van Digidreumesen

Sardes neemt Digidreumesen B.V. over en gaat als nieuwe eigenaar het mediaproject verder doorontwikkelen, onder andere door te investeren in een media-keurmerk.
IKC
Veel van de negenduizend schoolgebouwen hebben een slecht binnenklimaat (een energielabel van C of lager).

Stimuleringsprogramma duurzame scholen van start

Er komt geld en informatie beschikbaar om (brede) scholen (primair en voortgezet) te stimuleren hun gebouwen energiezuiniger te maken. Veel schoolbesturen willen wel verduurzamen, maar weten niet hoe en waar te beginnen. Green Deal Scholen biedt hulp.
Permanente educatie en opleidingen
Ze wilden hem waarschuwen omdat sommige ouders niet willen dat hun kind door een mannelijke pm'er verzorgd wordt.

Blog De Orde: ‘Negatief studie-advies voor mannelijke pw-student’

'Ze vertelden hem dat de kwestie Robert M veel gedoe heeft veroorzaakt.'
IKC
'Dat heeft ze er graag voor over want ze heeft zo'n verschrikkelijk leuke baan! Ze straalt er warempel bij.'

Blog Paulien Muller – Een verschrikkelijk leuke baan

We zitten naast elkaar op een bankje in de speeltuin, de jonge manager van zeven kinderopvanglocaties in deze wijk en ik. Ik hou met een half oog mijn kinderen in de gaten die aan het klimrek bungelen, zij heeft hier net vergaderd met één van haar bso-teams en de speeltuinbeheerder.