Home Tags RI&E

RI&E

Toezicht kinderopvang

Gegevens in Risicomonitor verloren gegaan door brand

Door een brand zijn de gegevens die kinderopvangorganisaties hebben opgeslagen in de Risicomonitor van VeiligheidNL verloren gegaan. Bij een inspectie van de GGD kan dit tot problemen leiden, omdat niet al het veiligheid- en gezondheidsbeleid direct voorhanden is.