Home Tags Rekentool

rekentool

Wet IKK

Veelgestelde vragen over de pedagogisch beleidsmedewerker

Elke kinderopvangorganisatie moet per 1 januari 2019 een pedagogisch beleidsmedewerker hebben. In de praktijk blijken nog veel vragen te leven. Daarom zetten we een aantal veelgestelde vragen op een rij.
Wet IKK

Rekentool uren pedagogisch beleidsmedewerker online

In de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is een verplicht minimum aantal uren vastgesteld voor een pedagogisch beleidsmedewerker. Het is een ingewikkelde berekening om vast te stellen hoeveel uren dat zijn per organisatie. De rekentool van de Rijksoverheid biedt hulp.
Financiën en bedrijfsvoering
Regels ontslagrecht veranderen in 2015

Regels ontslagrecht veranderen in 2015

Het kabinet wil het ontslagsysteem eenvoudiger maken. Komen werkgever en werknemer er samen niet uit, dan zal voortaan een vaste ontslagroute gelden bij het UWV of de kantonrechter. Nieuw is ook dat ontslagen werknemers straks recht krijgen op een transitievergoeding. Marjolein Kruijs, advocaat arbeidsrecht Pellicaan Advocaten & Adviseurs legt uit.
Wet- en regelgeving
'Kwaliteitsverlies door grotere peutergroepen’

‘Kwaliteitsverlies door grotere peutergroepen’

In 2015 mag 1 beroepskracht maximaal 8 kinderen op een horizontale peutergroep opvangen op zowel kinderdagverblijven als peuterspeelzalen. De ratio’s verschillen nu van elkaar en dat vindt Asscher onwenselijk. Pedagoog Ans Vermeulen had liever gezien dat de ratio voor kinderdagverblijven leidend zou worden vanaf 2015. Ook Abvakabo FNV is niet blij: 'In deze zware tijden een verslechtering aanbrengen op de kwaliteit vinden wij op zijn zachtst gezegd geen slimme zet.'
Wet IKK
Rekentool schept meer duidelijkheid

Rekentool schept meer duidelijkheid

De rekentool die meer duidelijkheid moet geven over de regels rondom de bkr (beroepskracht-kindratio) is positief geëvalueerd. Minister Asscher heeft door Regioplan laten onderzoeken of de online rekentool aan de doelstellingen voldoet.
Toezicht kinderopvang
Rekentool niet aangepast

Rekentool niet aangepast

De rekentool voor het berekenen van de juiste leidster-kindratio wordt voorlopig niet aangepast.  Dit antwoordt minister Asscher (SZW) op Kamervragen. De rekentool, die januari 2013 ingezet wordt b...
Ouders
Ratio

Toch weer ophef over uitkomsten rekentool

Twee pedagogisch medewerkers op negen baby's én drie peuters: volgens de nieuwe rekentool die per 1 januari 2013 ingaat, mag dat. Maar kinderopvangorganisaties, BOinK en de Abvakabo uitten afgelope...
Wet IKK
Vierogenprincipe

Inspectie vierogenprincipe vanaf juli 2013

Een beroepskracht op het kinderdagverblijf mag volgend jaar niet meer aan het werk zijn zonder dat een collega hem of haar kan horen en/of zien. Maar hoe organiseer je dat? Om dit goed te kunnen ov...
Ouders
Rekentool

4Kids lanceert rekentool voor gastouderopvang

Gastouderbureau 4Kids lanceert dit jaar opnieuw een rekenmodule voor de gastouderopvang. Ouders kunnen hierin de kosten voor een gastouder vergelijken met een oppas of opvang in een kindcentrum. Vo...
Financiën en bedrijfsvoering
Rekentool aangepast en definitief

Rekentool aangepast en definitief

De nieuwe rekentool voor de kinderopvang die vanaf 1 januari 2013 officieel wordt, is na  aanpassingen definitief. De GGD zal vanaf volgend jaar de leidster-kindratio in de kinderopvang gaan contro...