Home Tags Regelgeving

regelgeving

VVE en taalachterstanden

GGD Brabant-Zuidoost loopt vooruit op nieuwe VVE-eisen

De GGD houdt vanaf 1 juli toezicht op de nieuwe VVE-eisen. Dat betekent dat kinderopvangorganisaties die VVE bieden aan de nieuwe regels moeten voldoen. Getraind personeel, duidelijkheid in het pedagogisch beleidsplan en een deskundige omgang met ontwikkelingsstimulering op de groep. GGD Brabant-Zuidoost loopt een stap vooruit. De toezichthouder heeft al jaren ervaring hiermee in Eindhoven en geeft tips. ‘Betrek beroepskrachten er nauw bij, dan behaal je een enorme kwaliteitsslag.’
IKC

Pas in maart reactie op adviezen Taskforce onderwijs

Er is teleurgesteld gereageerd op het feit dat de ministers van OCW en SZW pas in maart 2018 inhoudelijk gaan reageren op de adviezen van de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang.
Wet IKK

Kleine organisaties voelen zich extra gedupeerd door IKK

Het water staat kleine kinderopvangondernemers aan de lippen. Oorzaak: de IKK-maatregelen die voor een deel van de kleine ondernemer praktisch onuitvoerbaar zijn.
Wet- en regelgeving

‘Doorbreek scheidslijn kinderopvang en voorschoolse educatie’

Nog altijd loopt er in Den Haag een strakke scheidslijn tussen de twee kampen kinderopvang en voorschoolse educatie. Vijf branchepartijen vragen het ministerie om dit te doorbreken.
Beroepskracht-kindratio (bkr)

Zo werkt de drie-uursregeling kinderopvang

De vernieuwde drie-uursregeling, waarbij een kinderopvangorganisatie exact moet aangeven welke uren er minder pedagogisch medewerkers worden ingezet, leidt tot verwarring.
Wet- en regelgeving

Hoe nu verder met de ‘gelijkwaardige alternatieven’?

Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK willen als sector zelf aan de slag met een landelijke commissie van experts, nu ‘het gelijkwaardig alternatief’ echt gaat vervallen.
Wet IKK

Mentor in de opvang

Elk kind een eigen mentor. Dat is vanaf januari verplicht in de kinderopvang, volgens de nieuwe Wet IKK. ‘Maar zo werken we toch al?’ reageren veel opvangorganisaties. Toch komt er meer bij kijken dan simpelweg een vaste pm’er koppelen aan elk kind, stelt IJsbrand Jepma van expertisecentrum Sardes.
Toezicht kinderopvang

Gelijkwaardig alternatief vervalt per 2018

Vanaf 1 januari 2018 mogen kinderopvanglocaties niet meer afwijken van de regels onder de noemer ‘gelijkwaardig alternatief’. Voor ruim 70 kinderdagverblijven en bso’s heeft dit grote gevolgen.

IKC één dak nodig?

Jaap Tulp en Jessie Vogelsangs hebben samen jarenlange werkervaring in kinderopvang, welzijn en primair onderwijs. Bij onze opdrachten werken we aan een (ped)agogisch goede dienstverlening op het snijvlak van bedrijfsvoering en wet- en regelgeving. Vandaar ons bedrijfsmotto: ‘Met ziel en zakelijkheid voor onderwijs en kinderopvang’. We hebben onze krachten gebundeld in bureau Helder & van Pas. De missie van Helder & van Pas is gelegen in haar naam: ondersteuning en advies op basis van informatie die begrijpelijk, eenduidig, praktisch en to the point is.
Wet- en regelgeving

Regeerakkoord heeft vooral impact op VVE-aanbieders

De vier regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn eruit. In het regeerakkoord is te lezen dat zij de komende jaren in totaal 420 miljoen euro extra investeren in vroeg- en voorschoolse educatie en in de kinderopvang.