Home Tags Regelgeving

regelgeving

Wet- en regelgeving

Regels, regels, regels

Regels, regels, regels: de kinderopvang zit er vol mee. Terwijl de IKK juist regeldruk moest verminderen. Maar niet alleen de nieuwe bkr levert stress. Er zijn nog veel meer onzinnige regels. Management Kinderopvang zet een aantal op een rij.
Kwaliteit Opvang

Van Ark: Te vroeg voor aanscherping regels gastouderopvang

Ruim een jaar terug kondigde toenmalig minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher aan om de kwaliteitseisen voor gastouderopvang aan te scherpen. Daarna bleef het stil. De huidige staatssecretaris Tamara van Ark geeft nu aan meer informatie te willen om te bepalen waar en hoe de kwaliteit van gastouderopvang verbeterd kan worden.
Wet IKK

Meldpunt IKK laat zien dat regel en praktijk kunnen botsen

Uit het Meldpunt IKK van Brancheorganisatie Kinderopvang blijkt dat regels versus praktijk nogal eens botsen. Houders worstelen met de drie-uursregeling waardoor zij het pedagogisch beleid constant moeten aanpassen. Verder keuren inspecteurs de pedagogisch beleidsplannen soms af omdat volgens hen de uitwerking ‘niet concreet genoeg omschreven is.’
Wet- en regelgeving

Branche wil rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden

Zes stakeholders in de kinderopvang: de brancheorganisaties, BOinK, FNV, Sociaal Werk Nederland en Voor Werkende Ouders hebben een rondetafelgesprek aangevraagd met leden van de Tweede Kamer. Dit gesprek zou dit voorjaar plaats moeten vinden.
Taal

Laatste informatiebijeenkomsten taalniveau 3F

Pm’ers op VVE-locaties moeten vanaf 1 augustus 2019 voldoen aan de taaleis 3F voor de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
Wet IKK

BMK wil meer uitleg vaste gezichten-criterium

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang is nog niet tevreden met de aanpassing van de maatregel voor het vaste gezichten-criterium. Want wat te doen met voorziene omstandigheden?
Ouders

Redelijk wat online interesse in alternatieve ouderraadpleging

Sinds de lancering is de speciale website over ‘Alternatieve Ouderraadpleging (AOR) in de kinderopvang’ redelijk goed bezocht: 998 keer. De digitale brochure is het meest populair.
Wet IKK

Staatssecretaris wil voorlopig afzien van pilots IKK

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken vindt het nu niet wenselijk om met pilots te starten. ‘De sector is gebaat bij rust.
Wet- en regelgeving

Regels buitenruimte niet aangepast vanaf 2019

Sectorpartijen zagen dat er helemaal geen aanleiding is om de huidige regels voor de buitenruimte aan te passen. De Staatssecretaris laat de regels daarom ongewijzigd.
Arbeidsvoorwaarden

Privacywet en de zieke werknemer

In deel 2 van een artikelenserie over de nieuwe privacywet besteedt Mieke Dijkman van Valegis Advocaten aandacht aan de privacy van zieke werknemers.